Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7377

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 26 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom

overheidsadministratie
overheidsbedrijf
overheidsapparaat
personeelsbeheer
officiŽle statistiek
taalgebruik
beŽindiging van het werkverband
ambtenaar
personeel op contractbasis

Chronologie

26/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7386
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7387
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7388
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7389
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7390

Vraag nr. 4-7377 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik had graag een antwoord op de volgende vragen met betrekking tot alle administraties en overheidsbedrijven, instellingen, agentschappen en dergelijke die onder de bevoegdheid van de minister vallen, en dat telkens opgesplitst per jaar en per taalrol voor de periode van 2006 tot 2009.

1. Wat is de uitstroom van statutair personeel op basis van de volgende criteria:

a. pensionering;

b. spontane afvloeiing;

c. de toekenning van het statuut van disponibiliteit wegens ziekte;

d. ontslag;

e. overlijden?

2. Wat is de uitstroom van contractueel personeel op basis van de volgende criteria:

a. pensionering;

b. spontane afvloeiing;

c. einde van het contract;

d. ontslag;

e. overlijden?

3. Hoeveel mensen werden contractueel aangeworven?

4. Hoeveel mensen werden statutair benoemd?