Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5518

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 6 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten

Raad voor de Mededinging

Chronologie

6/2/2012Verzending vraag
13/2/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5517

Vraag nr. 5-5518 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tussen zijn oprichting in 1993 en 31 december 2005 heeft de Raad voor de Mededinging volgens het Rekenhof welgeteld één concurrentiebeperkende praktijk vastgesteld en bestraft. Sindsdien heeft hij op een totaal van 57 beslissingen twaalf keer een overtreding vastgesteld.

De Raad voor de Mededinging werd sinds juni 2006 versterkt. De bevoegdheden werden herzien zodat vanaf die datum de beslissing om niet te vervolgen of de verjaring vast te stellen door het auditoraat wordt genomen. De Raad leeft momenteel de termijn van één jaar na die destijds als redelijke norm werd aanvaard om de door het auditoraat ingediende dossiers te onderzoeken.

1) Hoeveel van die twaalf vastgestelde overtredingen hebben tot een straf geleid?

2) Wat is momenteel de gemiddelde onderzoekstermijn voor door het auditoraat ingediende dossiers?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.