Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-773

van Olga Zrihen (PS) d.d. 29 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

De gevolgen voor de KMO's van het voorstel van Europese richtlijn over de consumentenrechten

richtlijn (EU)
interne markt
kleine en middelgrote onderneming
elektronische handel
bescherming van de consument
verkoopweigering
consumentenrecht

Chronologie

29/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-233

Vraag nr. 5-773 d.d. 29 december 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het VBO meldt dat, volgens de Europese Commissie, 61% van de grensoverschrijdende bestellingen in de e-handel niet wordt uitgevoerd. Dat is het gevolg van het feit dat de handelaar blijkbaar niet bereid is om in het land van de verbruiker te leveren.

We kunnen niet anders dan vaststellen dat talrijke ondernemingen, en vooral kmo's, vaak grensoverschrijdende transacties weigeren omdat ze niet geconfronteerd willen worden met een juridische onzekerheid, enerzijds, en met hoge gerechtskosten veroorzaakt door de naleving van het buitenlands recht van de verbruikers, anderzijds.

De belangrijkste reden voor die aarzeling vanwege de ondernemingen is echter de ongelijkheid van de regelgevingen voor de consumentenbescherming.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel voor een richtlijn betreffende consumentenrechten ingediend. Ze wil vier richtlijnen samenvoegen die elk een essentieel aspect regelen van het consumentenrecht betreffende contracten die op afstand of buiten verkoopsruimten worden gesloten, clausules ter voorkoming van misbruik en de verkoop van consumptiegoederen.

Het voorstel heeft een dubbel doel, namelijk ervoor zorgen dat de verbruikers van de 27 lidstaten van de EU vertrouwen kunnen hebben in een hoog beschermingsniveau en dat de ondernemingen, kleine en grote, hun goederen en diensten kunnen verkopen op de binnenlandse markt, zonder onnodige juridische belemmeringen.

Dit voorstel voor een richtlijn is nieuw in die zin dat het afstand doet van het principe van minimumharmonisatie om voortaan dat van de volledige harmonisatie toe te passen. Dat betekent dat de lidstaten geen afwijkende wettelijke bepalingen mogen handhaven of invoeren op het domein dat valt onder de toepassing van de richtlijn.

Mevrouw de minister :

1. Bent u het met die vaststelling eens?

2. Hebt u kennis van die projecten en hebt u ze gesteund, meer bepaald tijdens het Belgisch voorzitterschap?

3. Op welk vlak zouden de voorgestelde nieuwe richtlijnen een invloed kunnen hebben op de KMO's, hun export of de mededinging van buitenlandse ondernemingen?