S. 7-349 Dossierfiche                  

Resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan
Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Philippe Dodrimont    Georges-Louis Bouchez    Véronique Durenne    Stephanie D'Hose    Latifa Gahouchi    Orry Van de Wauwer    Annick Lambrecht    Hélène Ryckmans   

aantal schoolgaanden
Afghanistan
positie van de vrouw
motie van het Parlement
rechten van de vrouw
internationaal VN-pact
recht op onderwijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-349/1 7-349/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/4/2022
7-349/2 7-349/2 (PDF) Amendementen 2/12/2022
7-349/3 7-349/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2022
7-349/4 7-349/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2022
7-349/5 7-349/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/1/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2022   Indiening Doc. 7-349/1 7-349/1 (PDF)
29/4/2022   Inoverwegingneming
29/4/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
13/1/2023   Inschrijving op agenda
13/1/2023   Algemene bespreking
13/1/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+35/-0/o5) Doc. 7-349/5 7-349/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
2/12/2022   Inschrijving op agenda
2/12/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Gregor Freches
2/12/2022   Bespreking Doc. 7-349/2 7-349/2 (PDF)
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1) Doc. 7-349/4 7-349/4 (PDF)
12/12/2022   Aanneming na amendering
12/12/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-349/3 7-349/3 (PDF)
13/1/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Min., Min. van Buitenlandse Zaken, Voorz. van de Kamer, Min.-Pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten, Voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/1/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Geamendeerd 2/12/2022, 12/12/2022