Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1104

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 juni 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren

ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete

Chronologie

17/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
4/12/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1118

Vraag nr. 4-1104 d.d. 17 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de diensten die onder de bevoegdheid of toezicht vallen van de geachte minister zijn er wellicht een aantal ambtenaren die gebruik dienen te maken van dienstvoertuigen voor dienstopdrachten.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de diensten die onder de bevoegdheid of toezicht van de geachte minister vallen? Graag desgevallend uitsplitsing volgens dienst.

2. Hoeveel ambtenaren maken daarvan gebruik?

3. Bestaan er richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

4. Graag kreeg ik een overzicht van het aantal bekeuringen die jaarlijks werden opgelopen gedurende de laatste vijf jaar voor de dienstwagens die in gebruik zijn bij de diensten onder toezicht van de geachte minister? Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd werd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

Antwoord ontvangen op 4 december 2008 :

Wat het Federaal Wetenschapsbeleid betreft :

1. Dienstvoertuigen bij het Federaal Wetenschapsbeleid :

2. Twee chauffeurs met rijbewijs en medisch attest voor opdrachten waarbij personen vervoerd worden; een chauffeur voor de Belgische Hoge Vertegenwoordiger voor het ruimtevaartbeleid; occasioneel ieder personeelslid met rijbewijs en medisch attest in het kader van bijzondere opdrachten.

3. De bestuurders van een dienstvoertuig zijn aansprakelijk voor de begane overtredingen en moeten de opgelopen boete zelf betalen. Er kan geen verontschuldiging ingeroepen worden voor een overtreding (het niet respecteren van de snelheid; de niet-betaling parkeersmeters; het niet naleven van de verkeersreglementering).

4. Zeven bekeuringen de laatste vijf jaar, vooral in 2007; geen in 2008.

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat door mijn collega minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen werd gegeven (schriftelijke vraag nr. 4-1110).