Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3927

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers

arbeidsinspectie
doorgeven van informatie
zwartwerk
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
OCMW

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
3/8/2012Rappel
3/8/2012Dossier gesloten

Vraag nr. 5-3927 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In toepassing van artikel 54 van het sociaal strafwetboek (voorheen artikel 5 van de wet van 15 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie) kunnen sociaal inspecteurs gegevens meedelen aan alle ambtenaren die belast zijn met het toezicht op een andere wetgeving of met de toepassing van een andere wetgeving, in de mate dat die inlichtingen laatstgenoemden kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn of voor de toepassing van een andere wetgeving. Indien genoemde ambtenaren erom verzoeken, zijn de sociaal inspecteurs er zelfs toe verplicht om de gegevens over te maken.

In het kader van de strijd tegen de sociale fraude is een efficiŽnte informatie-doorstroming van essentieel belang.

Vandaar volgende vraag: kan de geachte minister meedelen hoeveel dossiers per jaar voor de periode van 2007 tot en met het 4de kwartaal van 2011 door de inspectiecel van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) overgemaakt werden aan een lokale overheid en in het bijzonder een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)?