Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-734

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 3 april 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren

ministerie
rechtsbijstand
advocaat
juridisch adviseur
dienstverleningscontract
overheidsopdrachten

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
7/5/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-747

Vraag nr. 4-734 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1. Werd er voor de materies die tot de bevoegdheid van de geachte minister behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren) om juridische bijstand te verlenen bij de voorbereiding van wetgeving?

2. Zo ja:

a) Over welke wetgeving gaat het?

b) Wanneer ging(en) deze opdracht(en) in en wanneer liep(en)/lopen zij af?

c) Welke bijstand werd er tot op heden verleend?

d) Welke advocaten(kantoren) betreft het?

e) Wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren?

f) Welke procedure werd daartoe gevolgd?

g) Wat was de totale (geschatte) kostprijs voor deze opdracht(en)?

h) Waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?

i) Waarom kon er voor de voorbereiding van deze wetgeving geen beroep op de administratie worden gedaan?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2008 :

In antwoord op de vraag, kan ik meedelen dat er sinds de aanvang van de legislatuur door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, wat betreft mijn verantwoordelijkheden, geen beroep werd gedaan op de diensten van een advocatenkantoor voor de voorbereiding van wetgeving.

Dat geldt ook voor de POD Wetenschapsbeleid, voor de directie generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid, de RVSZ, het FAVV en het BIRB.