Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4210

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 26 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoedingen in geval van werken - Bedragen

vergoeding
openbare werken
zelfstandig beroep
kleine en middelgrote onderneming
officiŽle statistiek
geografische spreiding
detailhandel
financieel verlies

Chronologie

26/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009)
23/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4210 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein, installeert een systeem van inkomenscompensatievergoedingen. De vergoeding bedraagt 70 euro per kalenderdag en is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting. De maximumperiode bedraagt dertig dagen en kan verlengd worden.

1)Hoeveel zelfstandigen in het Vlaams, respectievelijk Waals Gewest en Brussel hebben sinds 2007 tot nu jaarlijks een inkomenscompensatievergoeding ontvangen?

2)Hoeveel kalenderdagen werden in totaal sinds 2007 jaarlijks vergoed?

3)

a)Hoeveel zelfstandigen in het Vlaams, respectievelijk Waals Gewest en Brussel hebben sinds 2007 tot nu jaarlijks een vergoeding voor dertig dagen ontvangen?

b)In hoeveel gevallen werd de maximumperiode van dertig dagen verlengd?

4)Hoeveel bedroeg het jaarlijks totaal uitgekeerde bedrag van de inkomenscompensatievergoedingen aan zelfstandigen sinds 2007 in het Vlaams Gewest, het. Waals Gewest en in Brussel?

5)

a)Komen er regelmatig betwistingen voor?

b)Zo ja, hoeveel betwistingen werden er sinds 2007 ingesteld?

c)In hoeveel van deze gevallen bleek de betwisting terecht?

6)Welke is de concrete impact van de wijzigingen op de wet van 3 december 2005 door de programmawet van 22 december 2008 tot nog toe?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

1. De tabel hieronder vat de situatie van de vergoedingen samen sinds 2007 :


2007

2008

2009 (oud systeem aan 44,20 euro)

2009 (nieuw systeem aan 70  euro)

Vlaams Gewest

85

152

50

25

Waals Gewest

15

27

2

132

Brussel

5

17

5

5

2. Het aantal vergoede dagen bedraagt :

 voor 2007: 3 256 dagen ;

 voor 2008: 9 355 dagen ;

 2009 (oud systeem aan 44,20 euro): 4 881 dagen ;

 2009 (nieuw systeem aan 70,00 euro): 5 188 dagen.

3a. De tabel hieronder vat de situatie samen van de vergoedingen van dertig dagen en langer sinds 2007 :


2007

2008

2009 (oud systeem aan 44,20 euro)

2009 (nieuw systeem aan 70  euro)

Vlaams Gewest

25

68

25

54

Waals Gewest

3

15

1

15

Brussel

2

8

4

5

3b. Voor wat de dossiers betreft voor het oude systeem aan 44,20 euro, is het onmogelijk hierop een antwoord te geven omdat het informaticasysteem Gest-Indem geen onderscheid maakte tussen het aantal oorspronkelijk gevraagde sluitingsdagen en het aantal dagen waarmee de sluiting werd verlengd.

Dit zijn echter de cijfers voor 2009 (nieuw systeem aan 70 euro) :

Vlaams Gewest : 34 zelfstandigen hebben een verlenging aangevraagd na een eerste sluiting van 30 dagen.

Waals Gewest : 9 zelfstandigen hebben een verlenging aangevraagd na een eerste sluiting van 30 dagen.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 4 zelfstandigen hebben een verlenging aangevraagd na een eerste sluiting van 30 dagen.

4. De tabel hieronder vat de situatie samen van de vergoedingsbedragen die sinds 2007 werden uitgekeerd :


2007

2008

2009 (oud systeem aan 44,20 euro)

2009 (nieuw systeem aan 70 euro)

Vlaams Gewest

117 527,80 euro

309 090,60 euro

179. 19,40 euro

275 170 euro

Waals Gewest

19 580,60 euro

57 592,60 euro

1 812,20 euro

58 590 euro

Brussel

6 806,80 euro

46 763,60 euro

34 608,60 euro

29 400 euro

5a. Het aantal betwistingen is te verwaarlozen.

5b. Een tiental individuele dossiers hebben aanleiding gegeven tot betwisting sinds 2007.

5c. Geen enkel betwistingsdossier werd ontvankelijk of gegrond bevonden.

6. Het Participatiefonds stelt op dit ogenblik volgende zaken vast :

 Een verhoging van het aantal dossiers dat ontvankelijk is als gevolg van de verkorting van de wachttijd tussen de datum van verzending van de aanvraag en de sluitingsdatum van de vestiging van de zelfstandige (de termijn bedroeg veertien dagen in het oude systeem en is nu op zeven dagen gebracht).

 Langere sluitingsperiodes gelet op de verhoging van het bedrag van de uitkering.