Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10555

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 9 december 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds

Federaal Dienstencentrum
gewestvorming
bevoegdheidsoverdracht
kleine en middelgrote onderneming
bedrijfsfinanciering

Chronologie

9/12/2013Verzending vraag
14/1/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4215

Vraag nr. 5-10555 d.d. 9 december 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Alle deelstaten moeten zich klaarmaken voor de nieuwe bevoegdheden en de financieringsstromen die hen met de zesde staatshervorming zijn toegekend.

Er zal onder meer een uitgebreide regionalisering plaatsvinden voor instellingen zoals het Participatiefonds en het Kenniscentrum voor de Financiering van KMO.

In juli 2012 stelde ik een vraag over de toekomst van deze openbare kredietinstelling en van het Kenniscentrum voor de Financiering van KMO, en over de gevolgen van de stopzetting van de activiteiten van het Participatiefonds. Deze aangelegenheid zou in september of oktober worden besproken.

Mevrouw de minister, ik heb volgende vragen:

Net als vele mensen in bedrijven en verschillende organisaties vragen we ons af wat er met die instellingen zal gebeuren. Werden er besprekingen opgestart met alle betrokken partijen? Is er al een specifieke agenda voor deze regionalisering? Welke bedragen zullen worden overgedragen en wanneer? Hoe zullen deze regionalisering en de overgang in de praktijk verlopen?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2014 :

De kwestie van de regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en het Participatiefonds werd besproken in het kader van de gesprekken en de stemmingen in november en december met betrekking tot de zesde staatshervorming. De antwoorden op uw vragen werden daar gegeven. Ik verwijs u dan ook naar de verschillende parlementaire documenten in dat opzicht (in het bijzonder de documenten 5-2234 en 5-2232).