Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5049

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 23 november 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten

toeristisch gebied
kuststrook
openingstijd van een winkel
wekelijkse rusttijd

Chronologie

23/11/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5050
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1152
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5738

Vraag nr. 4-5049 d.d. 23 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, regelt de procedure en criteria voor de erkenning als toeristisch centrum.

In de erkende toeristische centra gelden namelijk niet de bepalingen omtrent de sluitingsuren en de wekelijkse rustdag.

Met dit nieuwe koninklijke besluit heeft de minister getracht de oude koninklijke besluiten betreffende de erkenning als toeristisch centrum in het kader van de avondsluiting en van de wekelijkse rustdag te integreren en te moderniseren.

Verschillende organisaties werden geconsulteerd over dit nieuwe initiatief. De Vlaamse Vereniging van steden en gemeenten (VVSG) heeft daarbij gewezen op het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, waarin de erkenning als toeristisch centrum in het kader van de tewerkstelling op zondag wordt geregeld. De VVSG vroeg om ook dit besluit op te nemen in het nieuwe besluit,maar dat is niet gebeurd. Toch zou het veel beter zijn mochten beide op elkaar worden afgestemd. Nu moeten nog altijd twee procedures worden gevolgd, twee dossiers worden opgemaakt en worden ze beoordeeld op basis van verschillende criteria. Een harmonisatie van beide besluiten was veel beter geweest.

1. Waarom is er geen harmonisatie gebeurd van het koninklijk besluit “erkenning toeristisch centrum in het kader van de avondsluiting en de wekelijkse rustdag“ en het koninklijk besluit “erkenning toeristisch centrum voor tewerkstelling op zondag“?

2. Is de minister van plan een harmonisatie tot stand te brengen inzake gelijklopende beoordelingscriteria voor beide koninklijke besluiten?

3. Wat als een gemeente wel als toeristisch centrum wordt erkend in het kader van de wet op de openingsuren en niet in het kader van de tewerkstelling op zondag of omgekeerd?

4. Aangezien er geen bepaling werd opgenomen over de duur van de erkenning van het toeristisch centrum wordt ervan uitgegaan dat de erkenning voor onbepaalde duur is. Is dat correct?