Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7507

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 8 april 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Bureau voor Normalisatie - Taalkaders

Belgisch instituut voor normalisatie
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

8/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7508

Vraag nr. 4-7507 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het jaarverslag 2008 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht zijn bij het Bureau voor Normalisatie nog geen geldige taalkaders. Een eerste ontwerp van personeelsplan werd reeds opgesteld, maar volgens de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bevat dit geen verdeling per taalgroep van het personeelsbestand.

Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om taalkaders te laten opstellen voor het Bureau voor Normalisatie? Wanneer worden die van kracht?