Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7141

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen

ministerie
overheidsapparaat
oudere werknemer
aanwerving
taalgebruik
leeftijdsverdeling
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
13/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154

Vraag nr. 4-7141 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in De Standaard van 13 augustus 2009 (" Helft ambtenaren op Arbeid is ouder dan 50 ") is gebleken dat het ambtenarenkorps bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zo snel vergrijst dat het aandeel werknemers ouder dan vijftig " onrustwekkende proporties " heeft aangenomen. Dat beweerde althans topambtenaar Pierre-Paul Maeter. Concrete cijfers van de minister van Werk en Gelijke Kansen in antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5476 tonen inderdaad een voortschrijdend verouderingsproces aan. Naar verluidt is het een gegeven dat zich ook in andere overheidsdiensten manifesteert of zal manifesteren.

Bijgevolg stelde ik graag de volgende vragen met betrekking tot het personeel werkzaam in de overheidsadministraties of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Hoeveel ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), zijn er werkzaam:

a) tussen 20 en 30 jaar;

b) tussen 30 en 40 jaar;

c) tussen 40 en 50 jaar;

d) tussen 50 en 60 jaar;

e) ouder dan 60 jaar?

2) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode van 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

2) b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

3) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

3) b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt:

a) voltijds;

b) halftijds;

c) vier vijfde;

d) in een ander deeltijds regime?

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

6) Acht de minister interne hervormingen in de administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?

Antwoord ontvangen op 13 april 2010 :

Wat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) betreft :

1)a Voor de Franse taalrol tussen 20 en 30 jaar:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

4

4

5

2

statutair

4

4

0

0
Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

4

13

10

2

statutair

1

12

1

0

1)b Voor de Franse taalrol tussen 31 en 40 jaar:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

6

6

10

4

statutair

23

33

1

0


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

11

11

9

5

statutair

24

22

5

2

1)c Voor de Franse taalrol tussen 41 en 50 jaar :


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

1

4

7

3

statutair

25

12

7

11


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

2

2

4

15

statutair

15

14

11

5

1)d voor de Franse taalrol tussen 51 en 60 jaar:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

4

0

2

2

statutair

28

16

9

6


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

3

3

4

16

statutair

9

7

13

14

1)e Voor de Franse taalrol van 61 jaar en ouder:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

1

0

1

1

statutair

14

3

1

0


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

0

0

0

4

statutair

0

1

1

1

1)a Voor de Nederlandse taalrol tussen 20 en 30 jaar :


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

3

14

1

1

statutair

2

9

2

0


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

7

26

14

3

statutair

9

18

7

0

1)b Voor de Nederlandse taalrol tussen 31 en 40 jaar:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

8

13

13

7

statutair

32

33

7

0


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

2

7

15

8

statutair

57

51

18

2

1)c Voor de Nederlandse taalrol tussen 41 en 50 jaar:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

5

5

5

1

statutair

33

17

8

4


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

3

1

16

12

statutair

16

28

14

5

1)d Voor de Nederlandse taalrol tussen 51 en 60 jaar:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

12

3

1

2

statutair

66

21

13

7


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

0

0

3

16

statutair

12

18

20

17

1)e Voor de Nederlandse taalrol van 61 jaar en ouder:


Mannen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

1

0

3

0

statutair

19

5

2

0


Vrouwen


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

contractueel

0

0

0

4

statutair

1

1

0

0

2 Het bij het FAVV opgetekende aantal afvloeiingen is gelijk aan :

Voor de Franse taalrol :

2006

2007

2008

2009

2010 (*)

30

15

28

22

6

(*) Situatie maart 2010

Voor de Nederlandse taalrol :

2006

2007

2008

2009

2010 (*)

53

52

42

52

7

(*) Situatie maart 2010

3. Het bij het FAVV opgetekende aantal aanwervingen is gelijk aan :

Voor de Franse taalrol :

2006

2007

2008

2009

2010 (*)

21

27

33

36

8

(*) Situatie maart 2010

Voor de Nederlandse taalrol :

2006

2007

2008

2009

2010 (*)

33

30

42

68

15

(*) Situatie maart 2010

4 De Franstalige en Nederlandstalige personeelsleden van het FAVV die ouder zijn dan 50 jaar werken als volgt:

a) voltijds : 294 personen ;

b) halftijds : 45 personen ;

c) 4/5 : 57 personen ;

d) andere regelingen : 7 personen.

5 Op grond van een analyse die het percentage personen van meer dan 55 jaar oud aangeeft ten opzichte van het totale personeelsbestand van de verschillende directies-generaal kan men vaststellen dat bij het FAVV :

a) de niveaus A van meer dan 55 jaar oud goed zijn voor 33% van de niveaus A van de buitendiensten van DG Controle ;

b) de niveaus D van meer dan 55 jaar oud goed zijn voor 30% van de niveaus D van de dienst Logistiek van DG Algemene diensten.

6 De dienst P&O van het FAVV stelt in overleg met elke directie-generaal het personeelsplan op en volgt de ontwikkeling ervan nauwgezet op. De dienst P&O deed reeds eerder inspanningen om de kennisoverdracht voor sleutelfuncties te verzekeren door middel van de hulp die daartoe door de FOD P&O ter beschikking wordt gesteld. Dit initiatief zal worden verdergezet.

Wat het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) betreft

1.

a) Nederlandstalig, universitair, man, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, man, statutair: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, man, contractueel: 1

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 1

Nederlandstalig, bachelor, man, statutair: 2

Nederlandstalig, bachelor, man, contractueel: 1

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, statutair: 2

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 2

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 1

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 1

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 1

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, universitair, man, statutair: 0

Franstalig, universitair, man, contractueel: 0

Franstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Franstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, man, statutair: 0

Franstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 0

Franstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, man, statutair: 0

Franstalig, bachelor, man, contractueel: 3

Franstalig, bachelor, vrouw, statutair: 0

Franstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 2

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel/ 1

Franstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 1
b)Nederlandstalig, universitair, man, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, man, statutair: 2

Nederlandstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 2

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, man, statutair: 0

Nederlandstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, statutair: 2

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, universitair, man, statutair: 0

Franstalig, universitair, man, contractueel: 0

Franstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Franstalig, universitair, vrouw, contractueel: 1

Franstalig, wetenschapper, man, statutair: 0

Franstalig, wetenschapper, man, contractueel: 1

Franstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 2

Franstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, man, statutair: 3

Franstalig, bachelor, man, contractueel: 1

Franstalig, bachelor, vrouw, statutair: 1

Franstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 1

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 3

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 4

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel 0

Franstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 1
c)Nederlandstalig, universitair, man, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, man, statutair: 4

Nederlandstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 2

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, man, statutair: 1

Nederlandstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, statutair: 1

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 3

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 2

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 2

Franstalig, universitair, man, statutair: 0

Franstalig, universitair, man, contractueel: 0

Franstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Franstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, man, statutair: 4

Franstalig, wetenschapper, man, contractueel: 1

Franstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 1

Franstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 1

Franstalig, bachelor, man, statutair: 1

Franstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, vrouw, statutair: 2

Franstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 1

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 3

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 1

Franstalig, lager onderwijs, man, statutair: 1

Franstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 1

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel 0
d)Nederlandstalig, universitair, man, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, man, statutair: 4

Nederlandstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 1

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, man, statutair: 0

Nederlandstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 1

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 1

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, statutair: 2

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 3

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 3

Franstalig, universitair, man, statutair: 1

Franstalig, universitair, man, contractueel: 1

Franstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Franstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, man, statutair: 3

Franstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 0

Franstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, man, statutair: 0

Franstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, vrouw, statutair: 2

Franstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 1

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 1

Franstalig, lager onderwijs, man, statutair: 1

Franstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 2
e)Nederlandstalig, universitair, man, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, man, statutair: 1

Nederlandstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, man, statutair: 1

Nederlandstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Nederlandstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, universitair, man, statutair: 0

Franstalig, universitair, man, contractueel: 0

Franstalig, universitair, vrouw, statutair: 0

Franstalig, universitair, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, man, statutair: 1

Franstalig, wetenschapper, man, contractueel: 0

Franstalig, wetenschapper, vrouw, statutair: 0

Franstalig, wetenschapper, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, man, statutair: 0

Franstalig, bachelor, man, contractueel: 0

Franstalig, bachelor, vrouw, statutair: 0

Franstalig, bachelor, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, statutair: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, man, contractueel: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, middelbaar onderwijs, vrouw, contractueel: 0

Franstalig, lager onderwijs, man, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, man, contractueel: 1

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, statutair: 0

Franstalig, lager onderwijs, vrouw, contractueel: 0

2.

2006, Nederlandstalig, statutair: 5

2006, Nederlandstalig, contractueel: 2

2006, Franstalig, statutair: 1

2006, Franstalig, contractueel: 3

2007, Nederlandstalig, statutair: 2

2007, Nederlandstalig, contractueel: 5

2007, Franstalig, statutair: 2

2007, Franstalig, contractueel: 0

2008, Nederlandstalig, statutair: 2

2008, Nederlandstalig, contractueel: 4

2008, Franstalig, statutair: 4

2008, Franstalig, contractueel: 1

2009, Nederlandstalig, statutair: 4

2009, Nederlandstalig, contractueel: 3

2009, Franstalig, statutair: 3

2009, Franstalig, contractueel: 5

3.

2006, Nederlandstalig, statutair: 6

2006, Nederlandstalig, contractueel: 4

2006, Franstalig, statutair: 3

2006, Franstalig, contractueel: 1

2007, Nederlandstalig, statutair: 4

2007, Nederlandstalig, contractueel: 3

2007, Franstalig, statutair: 2

2007, Franstalig, contractueel: 2

2008, Nederlandstalig, statutair: 3

2008, Nederlandstalig, contractueel: 4

2008, Franstalig, statutair: 1

2008, Franstalig, contractueel: 5

2009, Nederlandstalig, statutair: 2

2009, Nederlandstalig, contractueel: 2

2009, Franstalig, statutair: 2

2009, Franstalig, contractueel: 3

4. a)

Nederlandstalig: 14

Franstalig: 9

b)

Nederlandstalig: 1

Franstalig: 1

c)

Nederlandstalig: 3

Franstalig: 2

d)

Nederlandstalig: 0

Franstalig: 1

5. Wij verwachten hieromtrent geen problemen doordat wij in al onze diensten beschikken over een evenwichtige verhouding van oudere en jongere werknemers.

6. Gezien er in onze diensten een evenwicht bestaat is er ook geen probleem om de werking van de diensten op termijn te garanderen.

Wat het Belgisch interventie en restitutie bureau (BIRB) betreft :

1) Hoeveel ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), zijn er werkzaam:

a) tussen 20 en 30 jaar;

b) tussen 30 en 40 jaar;

c) tussen 40 en 50 jaar;

d) tussen 50 en 60 jaar;

e) ouder dan 60 jaar?

Leeftijd / Taalgroep


FR

NL

Ouder dan 60

11

10

50-59

32

39

40-49

18

24

30-39

11

16

20-29

14

15

Leeftijd/niveau


Niveau A

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Ouder dan 60

10

1

7

3

50-59

12

1

26

32

40-49

6

1

19

14

30-39

9

7

11

3

20-29

6

1

19

2

Leeftijd/geslacht


Mannen

Vrouwen

Ouder dan 60

13

8

50-59

31

40

40-49

20

22

30-39

14

12

20-29

12

18

Leeftijd/statuut


Statutair (stagiairs en mandatarissen inbegrepen)

Contractueel

Ouder dan 60

20

1

50-59

61

10

40-49

29

13

30-39

21

5

20-29

8

22

2) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode van 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

38 N / 38 F voor de hele periode


Statutair

Contractueel

2006

NL: 3

FR: 0

-

2007

NL: 6

FR: 9

NL: 6

FR: 5

2008

NL: 8

FR: 9

NL: 5

FR: 4

2009

NL: 7

FR: 9

NL: 3

FR: 2

Totaal

NL: 24

FR: 27

NL: 14

FR: 11

2) b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

24 N / 27 F

3) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

32 N / 42 F voor de hele periode


Statutair

Contractueel

2006

NL: 1

FR: 5

-

2007

NL: 0

FR: 2

NL: 11

FR: 7

2008

NL: 5

FR: 5

NL: 6

FR: 7

2009

NL: 0

FR: 1

NL: 9

FR: 15

Totaal

NL: 6

FR: 13

NL: 26

FR: 29

3) b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

6 N / 13

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt:


FR

NL

Voltijds

31

27

Halftime

6

5

4/5

5

12

60%

0

1

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

Geen, want de nodige maatregelen worden nu reeds genomen om het verlies aan kennis en ervaring tot een minimum te beperken.

6) Acht u interne hervormingen binnen uw administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?

Ja, maar er worden reeds nu plannen besproken, zodat de werking van de diensten zonder probleem zou kunnen gegarandeerd worden in de toekomst met een minimaal verlies aan kennis en ervaring.

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door mijn collega, de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, zal worden verstrekt.

Wat het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) betreft:

  1. a) In de leeftijdsgroep 20-30 jaar waren er op 31 december 2009 in totaal 74 personeelsleden werkzaam, verdeeld als volgt:

taalgroep

NL

FR


40

34

niveau

A

B

C

D


6

3

48

17

geslacht

man

vrouw


27

47

statuut

stat.

cont.


15

59

b) In de leeftijdsgroep 30-40 jaar waren er in totaal 148 personeelsleden werkzaam, verdeeld als volgt:

taalgroep

NL

FR


77

71

niveau

A

B

C

D


37

7

90

14

geslacht

man

vrouw


45

103

statuut

stat.

cont.


97

51

c) In de leeftijdsgroep 40-50 jaar waren er in totaal 236 personeelsleden werkzaam, verdeeld als volgt:

taalgroep

NL

FR


125

111

niveau

A

B

C

D


39

17

139

41

geslacht

man

vrouw


69

167

statuut

stat.

cont.


192

44

d) In de leeftijdsgroep 50-60 jaar waren er in totaal 278 personeelsleden werkzaam, verdeeld als volgt:

taalgroep

NL

FR


135

143

niveau

A

B

C

D


46

27

127

78

geslacht

man

vrouw


94

184

statuut

stat.

cont.


254

24

  1. In de leeftijdsgroep van 60 jaar of ouder waren er in totaal 34 personeelsleden werkzaam, verdeeld als volgt:

taalgroep

NL

FR


19

15

niveau

A

B

C

D


7

6

10

11

geslacht

man

vrouw


20

14

statuut

stat.

cont.


30

4

  1. a) In de periode van het jaar 2006 tot en met het jaar 2009 zijn er in totaal 247 personeelsleden afgevloeid:


NL

FR

totaal

2006

-

-

84

2007

26

33

59

2008

41

21

62

2009

23

19

42

Voor het jaar 2006 is geen onderverdeling per taalgroep mogelijk.

b) Van de 247 personeelsleden die het RSVZ verlaten hebben, waren er 171 statutaire ambtenaren:

statutaire ambtenaren


NL

FR

totaal

2006

-

-

70

2007

14

25

39

2008

27

12

39

2009

11

12

23

Voor het jaar 2006 is geen onderverdeling per taalgroep mogelijk.

  1. a) In de periode van het jaar 2006 tot en met het jaar 2009 zijn er in totaal 200 personen aangeworven:


NL

FR

totaal

2006

-

-

63

2007

14

27

41

2008

29

27

56

2009

23

17

40

Voor het jaar 2006 is geen onderverdeling per taalgroep mogelijk.

b)

statutaire aanwervingen


NL

FR

totaal

2006

-

-

44

2007

5

14

19

2008

13

15

28

2009

15

12

27

Voor het jaar 2006 is geen onderverdeling per taalgroep mogelijk.

  1. Van de 312 Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden ouder dan 50, werkte op 31 december 2009:

a) 224 voltijds;

b) 40 halftijds;

c) 48 vier vijfde;

d) niemand in een ander deeltijds regime.

  1. Het RSVZ telde 770 personeelsleden op 31 december 2009. Van deze personeelsleden zijn 312 personen ouder dan 50, wat neerkomt op 40,51% van het personeel. 157 personen zijn 55 jaar of ouder.

De meerderheid van de personeelsleden ouder dan 55 werkt in de gewestelijke kantoren van het RSVZ, waar de dossiers van de zelfstandigen worden behandeld.

Wat het centraal bestuur betreft, werkt ongeveer 80% van de personeelsleden van 55 jaar of ouder in de operationele diensten, die de harmonieuze toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen garanderen, dossiers behandelen van personen die in het buitenland wonen, en de wetgeving toepassen in verband met internationale overeenkomsten over de gezinsbijslagen.

  1. Op strategisch niveau voorziet het RSVZ personeelsplannen op lange termijn, die de selectieve vervanging van de vertrekkende personeelsleden zullen organiseren. Met het oog hierop engageert het RSVZ zich om, naast de jaarlijkse operationele plannen een strategisch plan of forecast planning op te stellen over een periode van 3 jaar. Dit strategisch plan beschrijft de evoluties van het personeel en de personeelsbehoeften, in functie van de strategische doelstellingen uit de bestuursovereenkomst en de mogelijke impact van bepaalde interne of externe evoluties, zoals precies de vergrijzing van het personeel.

Op operationeel niveau engageert het RSVZ zich onder andere voor een actief en aantrekkelijk recruteringsbeleid om nieuwe talenten aan te trekken.

Wat de DG Zelfstandigen betreft :

Aangezien ik enkel inhoudelijk bevoegd ben voor de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid, beschik ik niet over de gevraagde gegevens. Voor alle andere onderwerpen (personeel, logistiek, …) met betrekking tot de FOD Sociale Zekerheid, en dus ook tot de DG Zelfstandigen, is het de Minister van Sociale Zaken die bevoegd is.

Wat de Federaal Wetenschapsbeleid betreft :

1, 2, 3 en 4. Voor het Federaal Wetenschapsbeleid (POD + FWI’s, federale wetenschappelijke instellingen ) volgt hierna de huidige situatie : 1.774 ambtenaren :141 tussen 20 en 30 jaar; 335 tussen 30 en 40 jaar; 631 tussen 40 en 50 jaar; 540 tussen 50 en 60 jaar; 127 ouder dan 60 jaar, en meer bepaald :

Taalrol

Frans

Nivveau

A

B

C

D

Totaal

Geslacht

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Statuut

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

20-30

1

8

3

6

3

5

1

7

4

3

1

4

2

12

-

8

68

30-40

34

15

13

15

13

5

5

7

17

1

14

13

1

18

2

10

183

40-50

56

14

33

14

27

3

24

11

42

6

25

12

10

31

7

25

340

50-60

32

6

15

5

20

-

14

1

45

6

30

6

16

28

11

17

252

60

19

2

16

-

6

-

2

-

9

-

8

-

1

6

-

3

72

Totaal

142

45

80

40

69

13

46

26

117

16

78

35

30

95

20

63

915

Taalrol

Nederlands

Nivveau

A

B

C

D

Totaal

Geslacht

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Statuut

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

ST

CO

20-30

2

13

1

11

4

2

5

1

6

6

4

6

-

7

-

5

73

30-40

30

14

10

5

12

1

9

5

12

3

14

8

-

13

2

14

152

40-50

45

15

30

11

17

1

17

-

34

4

36

10

11

30

3

27

291

50-60

51

11

14

8

16

2

16

3

51

-

41

3

12

27

17

16

288

60

21

3

5

1

4

-

4

1

4

1

1

-

3

-

4

-

55

Totaal

149

56

60

36

53

6

51

10

107

14

96

27

26

77

26

65

859

5Instellingen


Totaal ambtenaren

50-60 jaar

+ 60 jaar

Totaal + 50 jaar

ARA, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

144

26 %

6 %

32 %

KB, Koninklijke Bibliotheek van België

200

38 %

8 %

45 %

KIK, Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium

111

40 %

7 %

47 %

KMSKB, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

156

33 %

4 %

37 %

KMKG, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

218

32 %

7 %

39 %

KMMA, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

151

27 %

9 %

36 %

KBIN, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

245

33 %

8 %

40 %

BIRA, Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

58

22 %

17 %

40 %

KMI, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

94

31 %

10 %

40 %

KSB, Koninklijke Sterrenwacht van België

91

27 %

8 %

35 %

KAOW, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

8

25 %

0 %

25 %
POD


Totaal ambtenaren

50-60 jaar

+ 60 jaar

Totaal + 50 jaar

Kabinet en diensten van de voorzitter

64

41%

11 %

52 %

DG Internationale en Interfederale Coördinatie & Wetenschappelijke Indicatoren

38

21 %

18 %

39 %

DG Onderzoek & Toepassingen

88

19 %

1 %

20 %

Communicatie & Valorisatie

14

43 %

7 %

50 %

Stafdienst B & B

26

38 %

8 %

46 %

Stafdienst ICT

4

25 %

0 %

25 %

Stafdienst P&O

27

19 %

4 %

22 %

HV voor het Ruimtevaartbeleid

+ Sociale Dienst

13

15 %

0 %

15 %

langdurig afwezig

24

33 %

8 %

42 %

Totaal

298 %

28 %

7 %

35 %


6. Ja. Interne hervormingen zullen nodig zijn om de werking van de verschillende diensten van de FWI’s en van de POD op termijn te garanderen.