Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5125

van Franco Seminara (PS) d.d. 1 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving

commerciŽle media
spel
televisie
sociaal achtergestelde groep
radiouitzending
ethiek

Chronologie

1/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010)
7/12/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128

Vraag nr. 4-5125 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sinds de explosie van het fenomeen reality-tv in de jaren '90 overtreffen de commerciŽle zenders zichzelf in het zoeken naar nieuwe ideeŽn om hun publiek te amuseren en nieuwe kijkers aan te trekken ten nadele van de concurrentie.

Na de lofrede op de luiheid in een loft, de demonstraties van stommiteiten in vrijwillige valpartijen en allerlei zangwedstrijden, richt de televisie nu de schijnwerpers op de minder begunstigden in onze maatschappij.

Het jongste ďideeĒ dat door enkele radio- en televisiezenders is uitgedacht, neemt de vorm aan van een wedstrijd met als eerste prijs een cheque voor de gas- of elektriciteitsfactuur.

Naast de dubbelzinnige boodschap dat gas en elektriciteit luxediensten of -goederen zouden zijn geworden die moeten dienen als prijzen voor een wedstrijd, profileren sommige zenders zich nu als weldoeners die aan liefdadigheid doen ten gunste van mensen in moeilijkheden.

Dat is des te betwistbaarder omdat de Staat krachtens de Belgische sociale wetgeving de armen altijd een minimumhoeveelheid gratis gas en elektriciteit moet garanderen.

Een dergelijke praktijk doet tal van vragen rijzen op ethisch vlak omdat men mensen die, vooral in deze crisisperiode, hun gas- en elektriciteitsfacturen nauwelijks kunnen betalen, aanzet om tegen elkaar te ďspelenĒ.

De deelname aan dergelijke wedstrijden is nooit belangeloos en de media organiseren zelden spelen waarmee ze geld verliezen.Tot waar mogen de media gaan in het uitdenken van amusementsprogramma's?

Wat is uw mening over deze kwestie? Bevat de regelgeving specifieke bepalingen om dergelijke wedstrijden te beperken?

Antwoord ontvangen op 7 december 2009 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen.