S. 7-171 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen   

motie van het Parlement
kolonialisme
racisme
bestrijding van discriminatie
Koning en Koninklijke familie
Democratische Republiek Congo
geschiedenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-171/1 7-171/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/7/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2020   Indiening Doc. 7-171/1 7-171/1 (PDF)
10/7/2020   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
10/7/2020   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie