S. 7-165 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen   

bestrijding van discriminatie
seksuele minderheid
motie van het Parlement
gerechtelijke vervolging
Unia
lichamelijk geweld
slachtoffer
politie
bewustmaking van de burgers
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-165/1 7-165/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/6/2020
7-165/2 7-165/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/6/2020   Indiening Doc. 7-165/1 7-165/1 (PDF)
12/6/2020   Inoverwegingneming
12/6/2020   Verzending naar Bureau
Om te beslissen naar welke commissie het gestuurd moet worden.
  Behandeling in Bureau
12/6/2020   Verzending naar Bureau
Om te beslissen naar welke commissie het gestuurd moet worden.
6/7/2020   Inschrijving op agenda
Naar de Commissie voor de Democratische Vernieuwing en Burgerschap.
6/7/2020   Einde behandeling
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
10/7/2020   Verzending naar commissie
9/11/2020   Inschrijving op agenda
9/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Katia Segers, Orry Van de Wauwer, Fourat Ben Chikha
9/11/2020   Inleidende uiteenzetting
9/11/2020   Bespreking
4/1/2021   Inschrijving op agenda
4/1/2021   Hoorzitting - de heer Patrick Charlier en mevrouw Els Keytsman, Co-directeurs, Unia; - mevrouw Françoise Goffinet, Attaché, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; - de heer Wim Van de Voorde, Coördinator voor Vlaanderen, 1712.
18/1/2021   Inschrijving op agenda
18/1/2021   Bespreking
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Vervalt
Dit voorstel vervalt ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 7-161.
Doc. 7-165/2 7-165/2 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Behandeling in Bureau
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Vervallen 9/11/2020, 4/1/2021, 18/1/2021