Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5975

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 maart 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Exoten-schildpadden - Hinder - Bestrijding

bescherming van de fauna
reptiel
biodiversiteit
ecologisch evenwicht

Chronologie

23/3/2012Verzending vraag
3/4/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5975 d.d. 23 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Natuurdeskundigen stellen vast dat onze vijvers en grachten langzaam maar zeker worden overspoeld door exoten-schildpadden. Deze, oorspronkelijk uit de (sub)tropen afkomstige, reptielen worden frequent verkocht als interessante terrariumdiertjes. Maar de kopers zijn er niet op voorbereid dat deze dieren tot zestig centimeter kunnen groeien. Daarom worden de hobbydiertje stiekem in de natuur uitgezet en blijkbaar gedijen ze ook goed in ons klimaat. Dit heeft onder andere te maken met een overvloed aan voeding (vissen, kikkers, kleine vogels...) en het ontbreken van natuurlijke vijanden. Voorlopig slagen ze er niet in om zich voort te planten, maar ze bereiken wel een leeftijd van twintig tot dertig jaar. Ze kunnen echter ook gevaarlijk zijn voor mensen, want met hun scherpe kaken kunnen ze gemakkelijk een vinger afbijten. Hoewel de import van de zogenaamde roodwangschildpadden sinds 1997 is verboden, omzeilen kwekers deze regels door kruisbevruchtingen. Het ontstaan van nieuwe kruisingen ontsnapt aan de importregels.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe ernstig vindt de minister het probleem van de exoten-schildpadden, momenteel verspreid in BelgiŽ? Bestaan er ramingen van het aantal? Beaamt zij de hieraan verbonden gevaren, onder andere bedreiging van kikkers, padden, visbestanden,....?

2) Vraagt dit fenomeen een georganiseerde bestrijding, zowel van de in het wild levende exoten-schildpadden als van de kweek en verkoop van deze dieren?

3) Over welke middelen en instrumenten beschikt de minister om hier desgevallend slagkrachtig op te treden?

Antwoord ontvangen op 3 april 2012 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste minister, de heer Melchior Wathelet.