Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8294

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 februari 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen

officiŽle statistiek
staking
recht tot betogen
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

25/2/2013Verzending vraag
29/3/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299

Vraag nr. 5-8294 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 21 februari 2013 hebben de vakbonden met een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot het bewaren van de koopkracht en tegen de loonstop. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging. Ondanks het feit dat het ging om een betoging, liet de NMBS toch weten dat er mogelijks stakingsacties zouden volgen.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd ophalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van deze betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 29 maart 2013 :

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

1.

a) Geen enkel personeelslid van het FAVV dat op 21 februari 2013 aan het werk was, heeft deelgenomen aan de betoging.

b) Niet van toepassing

c) Niet van toepassing

d) Niet van toepassing

2.

a) 14 personeelsleden van het FAVV hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich kon meebrengen.

b) Geen van deze personen werkt gewoonlijk thuis op donderdag.

3. De betoging heeft geen productiviteitsverlies opgeleverd voor de diensten.

4. Niet van toepassing

5.

a) Ja

b) 5 personeelsleden van het FAVV hebben gestaakt op 21 februari 2013.

c) De staking werd officieel erkend door de vakbonden.

d) De stakingsdag wordt niet bezoldigd.

Belgisch interventie en restitutie bureau (BIRB)

1)

(a) 5 personeelsleden van het BIRB hebben deelgenomen aan de betoging van 21 februari 2013.

(b) De 5 personeelsleden zijn aangesloten bij een vakbond.

(c) Deze 5 personeelsleden staakten die dag.

(d) Deze personeelsleden worden niet betaald voor deze dag.

2)

(a) Niemand heeft gevraagd om thuis te werken omwille van de betoging.

(b) 9 personeelsleden werken thuis op donderdag.

3) Er was geen productiviteitsverlies die dag.

4) Niet van toepassing.

5)

(a) Ja, de 5 personeelsleden vermeld in het antwoord op vraag 1 c

(b) Het gaat om 5 personeelsleden.

(c) Ja, de staking werd erkend.

(d) Deze personeelsleden verliezen een dag verloning.

Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA)

1.

(a) 0

(b) /

(c ) /

(d) /

2.

(a) 2

(b) 11

3. De betoging heeft geen productiviteitsverlies opgeleverd voor de diensten

4. Niet van toepassing voor het CODA

5.

(a) Nee

(b) /

(c ) /

(d) /

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige RSVZ)

1.

a) Het RSVZ heeft geen kennis van het exacte aantal personeelsleden dat aan de betoging heeft deelgenomen.

b) Het RSVZ beschikt niet over gegevens in verband met de aansluiting van zijn personeelsleden bij een vakbond.

c) De personeelsleden die aan de betoging hebben deelgenomen hebben ofwel verlof genomen ofwel zich als stakers verklaard.

d) Zonder voorwerp (zie punt 1c).

2.

a) 12 personeelsleden hebben thuis gewerkt.

b) 7 personeelsleden werken sowieso thuis op donderdag.

3. Op basis van het aantal stakers kan aangenomen worden dat het productiviteitsverlies voor de diensten beperkt was.

4. Het RSVZ heeft geen kennis van het aantal kabinetsmedewerkers dat aan de betoging heeft deelgenomen.

5.

a) Ja.

b) 9 personen.

c) Ja.

d) De stakers hebben een dag wedde verloren.

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie:

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.

DG Zelfstandigen:

Aangezien ik enkel inhoudelijk bevoegd ben voor de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid, beschik ik niet over de gevraagde gegevens. Voor alle andere onderwerpen (personeel, logistiek, …) met betrekking tot de FOD Sociale Zekerheid, en dus ook tot de DG Zelfstandigen, is het de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, die bevoegd is.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.