Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3996

van Helga Stevens (Onafhankelijke) d.d. 7 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie

VN-conventie
gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

7/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
4/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3989
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3990
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3991
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4008

Vraag nr. 4-3996 d.d. 7 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar beleidsbrief van 5 november 2008 kondigde mevrouw Julie Fernandez Fernandez, toenmalig staatssecretaris voor personen met een handicap, aan dat ze haar collega's in de federale regering zou vragen om twee concrete maatregelen aan te nemen die hun eigen materies betreffen en die in het belang van personen met een handicap worden genomen.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Heeft de voormalige staatssecretaris u deze vraag overgemaakt? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

2. Hoe heeft u gereageerd op de door de staatssecretaris gestelde vraag?

3. Welke twee concrete maatregelen zal u nemen in het belang van personen met een handicap? Kan u een timing ter zake geven?

Antwoord ontvangen op 4 september 2009 :

1. Ik heb geen enkele vraag ontvangen van mevrouw Julie Fernandez Fernandez, gewezen Staatssecretaris voor Personen met een handicap, om binnen mijn bevoegdheden twee concrete maatregelen in te voeren voor personen met een handicap.

Hetzelfde geldt voor de administraties en instellingen die onder mijn voogdij staan.

2.en 3. Zonder voorwerp gelet op het antwoord op subvraag nummer 1.