Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1679

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 7 maart 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Landbouwsector - Ontwikkeling - Omzet - SubsidiŽring - Gewestelijke verschillen

landbouwsector
steun aan de landbouw
landbouwareaal
geografische spreiding
landbouwopbrengst
landbouwstatistiek

Chronologie

7/3/2011Verzending vraag
2/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1679 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel WalloniŽ veel groter is dan Vlaanderen en een veel lagere bevolkingsdichtheid heeft, heeft men de indruk dat de landbouwsector in WalloniŽ veel minder ontwikkeld is dan de Vlaamse.

1. Hoe groot is het Waalse en hoe groot is het Vlaamse landbouwareaal anno 2010, in hectaren?

2. Hoe groot is het omzetcijfer van de landbouw, resp. veeteelt en tuinbouw in elk van beide gewesten?Hoe groot is de gemiddelde omzet per landbouwer?

3. Hoe is de kostenverhouding in die sectoren per gewest? Men zou verwachten dat de Waalse veetelers, die over veel weidegrond beschikken, een lagere kostprijs hebben dan de Vlaamse. Wat is de gemiddelde prijs van een ha landbouwgrond en van een ha weidegrond in elk gewest?

4. Kan de minister aangeven hoeveel Europese subsidies naar elk gewest gaan? Hoe groot is de gemiddelde subsidie per landbouwer?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2011 :

1)De landbouwarealen anno 2010 in het Vlaamse gewest; het Waalse gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke gewest bedroegen respectievelijk 616 866 ha, 740 885 ha en 268 ha.

2) De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie stelt geen cijfers op in verband met productiewaarde of toegevoegde brutowaarde op het niveau van de gewesten. De macro-economische berekeningen zijn opgesteld op Belgisch niveau, daar het principe “het Belgisch landbouwbedrijf” is (alle landbouwbedrijven van het land worden beschouwd als één enkel bedrijf) overeenkomstig de Europese reglementering.

3)Voor dezelfde reden, berekent de FOD Economie de kostencijfers niet per gewest. Sinds 2005 beschikt de FOD Economie over geen data meer om een betrouwbare schatting van de prijs van landbouwgronden op te stellen volgens gewest.

4) In 2010, hebben de gewestelijke betaalorganen (Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) voor het Vlaamse gewest en Direction générale de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGARNE) voor het Waalse gewest) aan de landbouwsector de volgende Europese subsidies toegekend (in miljoen euro):


Vlaams gewest

Waals gewest

Markt- en inkomenssteun

331,0

309,2

Plattelandsontwikkeling

34,0

32,0

Totaal

365,0

341,2

Voor de markt- en inkomenssteun gaat het in hoofdzaak om de directe steun per hectare, die berekend werd op basis van historische gegevens.

De steun voor de plattelandsontwikkeling omvat zowel de steun aan milieumaatregelen in de landbouw, investeringssteun in landbouwbedrijven en in bedrijven die actief zijn in de verwerking of de afzet van landbouwproducten, de opleidingssteun,….

Enkel de gewestelijke betaalorganen zijn in staat gemiddelde bedragen per begunstigde te geven voor deze verschillende stelsels.