Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6432

van Louis Ide (N-VA) d.d. 11 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken

tabak
horecabedrijf
nicotineverslaving
geografische spreiding
officiële statistiek

Chronologie

11/6/2012Verzending vraag
28/6/2012Antwoord

Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 5-6536

Vraag nr. 5-6432 d.d. 11 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gedurende de periode 2008 - 2009 verdubbelden zowel het aantal controles als het aantal gecontroleerde zaken in de horeca in het algemeen. Ook de controles, specifiek gericht op de naleving van het rookverbod verdubbelden. Met deze vraag wil ik nagaan of deze gunstige evolutie zich doorzet.

Ik had graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel horecazaken werden in 2010, 2011 en in de eerste helft van 2012 jaarlijks gecontroleerd op de naleving van het rookverbod? Graag de cijfers per provincie en voor Brussel.

2) Hoeveel van de gecontroleerde horecazaken waren in die periode in orde met de wetgeving? Graag de cijfers per provincie en voor Brussel.

3) In hoeveel van de gecontroleerde horecazaken, die niet in orde waren met de wetgeving inzake het rookverbod, betrof het:

a) een lichte overtreding?

b) één of meerdere zeer ernstige overtredingen?

Antwoord ontvangen op 28 juni 2012 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx.