Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7230

van Louis Ide (N-VA) d.d. 29 oktober 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen - Cijfers

kindervoeding
voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
geografische spreiding
Keuringsdienst van waren
vroegste kinderjaren
kunststof
veiligheid van het product
gezondheidsstatistiek
giftige stof

Chronologie

29/10/2012Verzending vraag
23/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7230 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Schriftelijke vraag 5-5407 handelde over de controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen. De cijfers van 2011 waren toen nog niet beschikbaar. We zijn nu enkele maanden verder, en graag kreeg ik meer recente cijfers.

1) Hoeveel zuigflessen werden er in 2011 en 2012 gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)? Kunnen deze cijfers ook regionaal opgesplitst worden (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel)?

2) Kan de minister de resultaten van deze controles geven (totaal en regionaal)?

3) Hoeveel babymaaltijden werden er in 2011 en 2012 gecontroleerd door het FAVV? Kunnen deze cijfers ook regionaal opgesplitst worden (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel)?

4) Kan de minister de resultaten van deze controles geven (totaal en regionaal)?

Antwoord ontvangen op 23 november 2012 :

1.+2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal zuigflessen dat in 2011 en 2012 in melkkeukens door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) werd bemonsterd en van het aantal analyses. Voor 2012 gaat het om voorlopige cijfers.

Het FAVV spoort pathogene micro-organismen en indicatoren op (Enterobacteriaceae en totaal kiemgetal). Het aantreffen van indicatororganismen wijst niet noodzakelijk op een gevaar voor de voedselveiligheid. Wel moeten, indien de resultaten voor die kiemen niet bevredigend zijn, corrigerende maatregelen worden genomen in het kader van het autocontrolesysteem van de operator en moet de oorzaak van de slechte resultaten worden opgespoord om te vermijden dat de microbiologische verontreiniging opnieuw optreedt.

Uit de resultaten blijkt dat de vastgestelde microbiologische kwaliteit van de zuigflessen uitstekend is wat de onderzochte pathogenen betreft. Geen pathogeen werd opgespoord behalve in 2012 : Bacillus cereus in één staal De resultaten van de analyses van de indicatororganismen geven aan dat in een aantal gevallen nog een verdere verbetering van de hygiëne mogelijk is.

Microbiologische analyses op zuigflessen in melkkeukens : aantal analyses (# niet-conforme indien > 0)

Jaar

Gewest

Aantal geanalyseerde zuigflessen

Bacillus cereus

Andere pathogenen1

 

Enterobacteriaceae

Totaal kiemgetal

2011

Vlaanderen

73

73

219

73 (3)

73 (7)

Brussel

4

4

12

4 (2)

4 (1)

Wallonië

31

31

93

31

31 (3)

Totaal

108

108

324

108 (5)

108 (11)

2012

Vlaanderen

75

75 (1)

225

75 (1)

75 (4)

Brussel

4

4

12

4

4

Wallonië

31

31

93

31

31 (1)

Totaal

110

110 (1)

330

110 (1)

110 (5)

1 Salmonella spp., Cronobacter sakazakii, Listeria monocytogenes en coagulase positieve Staphylococcus.

Het FAVV doet ook analyses op de migratie van bisfenol A op zuigflessen uit polycarbonaat die worden bemonsterd in de sector distributie (zie tabel hierna).

Alle migratieanalyses waren conform.

 

Gewest

bisfenol A

2011

Totaal aantal

28

Vlaanderen

16

Brussel

6

Wallonië

6

2012

Totaal aantal

18

Vlaanderen

13

Brussel

/

Wallonië

5

3.+4. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal in 2011 en 2012 door het FAVV in kinderdagverblijven uitgevoerde microbiologische analyses op bereide maaltijden voor baby’s. Voor 2012 gaat het om voorlopige cijfers.

De resultaten van de analyses wijzen erop dat de microbiologische kwaliteit van de bereide maaltijden voor baby's in kinderdagverblijven nog kan worden verbeterd. Aangezien heel jonge kinderen een bijzonder gevoelige groep uitmaken, blijft het FAVV in zijn controleprogramma bijzondere aandacht besteden aan de levensmiddelen die deel uitmaken van hun dagelijks voedingspatroon.

Microbiologische analyses op bereide maaltijden voor baby’s in kinderdagverblijven (# niet-conforme indien > 0)

Jaar

Gewest

Aantal geanalyseerde maaltijden

Listeria monocytogenes

Bacillus cereus

coagulase positieve Staphylococcus

Andere pathogenen2

Escherichia coli

Enterobacteriaceae

2011

Vlaanderen

137

137

46 (2)

38

76

38

38 (2)

Brussel

39

39

17

12

24

12

12

Wallonië

105

105 (1)

49 (3)

35

70

35 (1)

35 (2)

Totaal

281

281 (1)

112 (5)

85

170

85 (1)

85 (4)

2012

Vlaanderen

95

95 (1)

41 (2)

34 (2)

68

34

34 (4)

Brussel

33

33

13

10

20

10

10 (1)

Wallonië

56

56 (1)

21

15 (2)

30

15

15 (1)

Totaal

158

184 (2)

75 (2)

59 (4)

118

59

59 (6)

2 Salmonella spp. en Clostridium perfringens