Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2006

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

17/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
16/12/2008Antwoord

Vraag nr. 4-2006 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de POD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de POD Wetenschapsbeleid tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 16 december 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te vinden.

1. Op dit ogenblik zijn er bij het Federaal Wetenschapsbeleid geen uitstaande facturen voor bestelbonnen (voor leveringen, dienstenprestaties…). Facturen worden doorgaans onmiddellijk bij de boeking ervan verwerkt en zo spoedig mogelijk uitbetaald.

Voor wat de schuldvorderingsverklaringen van de universiteiten betreft, werkt het Federaal Wetenschapsbeleid met gesplitste kredieten, waarbij schuldvorderingen op het einde van een begrotingsjaar automatisch bij het volgende jaar worden ondergebracht.

2. Er zijn geen achterstallen noch klachten aanhangig bij rechtbanken.

3. Sinds 2006 is de toestand, zonder gestegen achterstallen, weer normaal. Toen werd het bedrag van de niet afgehandelde facturen op 205 000 euro geraamd wegens de toepassing van het ankerprincipe.

4. Verwijlinteresten : 10 970 euro voor twee tractors voor Antarctica.