Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laruelle Sabine" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 244-247 3-3 p. 244-247 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674 3-61 p. 5674 (PDF)
Ambulante en kermisactiviteiten - Toewijzen van standplaatsen - Nieuwe regelgeving (3-6513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9355-9356 3-85 p. 9355-9356 (PDF)
Ambulante handelaars - Wederinvoering van een forfaitaire taks (aftrekbaar van de inkomstenbelastingen) (3-3468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4554 3-52 p. 4554 (PDF)
Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk (3-5298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7269-7271 3-70 p. 7269-7271 (PDF)
Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk (3-6264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8989 3-82 p. 8989 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (Strijd tegen de onzekerheid van de zelfstandige) (3-924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1062-1063 3-16 p. 1062-1063 (PDF)
Banksector - CommerciŽle praktijken - Thuisverkoop (Toepasbaarheid van de regels van de huis-aan-huisverkoop op meervoudige verrichtingen op diverse terreinen, zoals beleggingen, kredieten, verzekeringen e.a.) (3-6313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9047 3-83 p. 9047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9754-9756 3-87 p. 9754-9756 (PDF)
Behoeftige zelfstandigen - Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van beslissingen (3-5300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-70
p. 7182-7183 3-70 p. 7182-7183 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10736-10738 3-90 p. 10736-10738 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9356-9357 3-85 p. 9356-9357 (PDF)
Beoefenaars van vrije beroepen - Verminderde verdienvermogen (3-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3031-3032 3-39 p. 3031-3032 (PDF)
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Richtlijnen - Gebrek aan goedkeuring door de Koning - Terugwerkende kracht van de nietigverklaring door de Raad van State (3-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-18
p. 1148-1149 3-18 p. 1148-1149 (PDF)
Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - Verkiezingen (Criteria voor de taalgroepen - Kandidatuur van een persoon die zijn hoofdvestiging heeft in het Duitse taalgebied) (3-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2361-2363 3-33 p. 2361-2363 (PDF)
Biobrandstoffen - Productie - Gebruikte landbouwoppervlakte - Gevolg voor de prijzen van levensmiddelen (3-7125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10266-10267 3-89 p. 10266-10267 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 496 3-7 p. 496 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 545-546 3-8 p. 545-546 (PDF)
Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van de beslissingen - Vermelding van de beroepsmogelijkheden - Informaticaprogramma (3-5412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7546-7547 3-71 p. 7546-7547 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 674 3-10 p. 674 (PDF)
Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor (3-5215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7269 3-70 p. 7269 (PDF)
De "liberalisering" van de openingsuren en het zondagswinkelen (Winkeliers in de grensstreek - Kleine buurtwinkels - Dancings - Toeristische centra - Discotheken) (3-940)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-145
p. 15-16 3-145 p. 15-16 (PDF)
De 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die BelgiŽ moet terugbetalen (Premies voor cultuurgewassen - Verschillen tussen de aangegeven oppervlaktes en de oppervlaktes gemeten door het GIS - Europese sanctie) (3-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 48-50 3-43 p. 48-50 (PDF)
De Belgische cijfers inzake eerwraak en het politionele optreden ter zake (3-1073)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 52-55 3-132 p. 52-55 (PDF)
De Ikea-wet (Evaluatie van de wet van 13 augustus 2004 - Analyse van de studie van Unizo - Bijsturing van de wet) (3-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 17-18 3-160 p. 17-18 (PDF)
De aangekondigde kaderwet inzake de schijnzelfstandigen (3-1098)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 18-20 3-160 p. 18-20 (PDF)
De aanhoudende gevechten in Darfour (Vredesoperaties van de Verenigde Naties in Soudan - Bijdrage BelgiŽ aan UNMIS) (3-1193)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 68-69 3-140 p. 68-69 (PDF)
De aanpak van familiaal geweld (3-812)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 30-31 3-113 p. 30-31 (PDF)
De aanpak van schijnzelfstandigen (3-320)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-68
p. 83-85 3-68 p. 83-85 (PDF)
De afschaffing van de vestigingswet voor acht beroepen (Ontwerp van KB - Fotograaf, molenaar, handelaar in foerage en stro, handelaar in inlandse granen, kleinhandelaar in vaste brandstoffen, kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen, wasser en horlogemaker - Negatief advies van de Hoge Raad voor zelfstandigen en KMO) (3-746)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-118
p. 30-32 3-118 p. 30-32 (PDF)
De aftrekbaarheid van kosten voor promotiefeesten (Directe belastingen : receptiekosten gemaakt n.a.v. evenementen met een publicitair doel) (3-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 38-39 3-116 p. 38-39 (PDF)
De alternatieven voor bloedtransfusies (3-1199)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 72-73 3-140 p. 72-73 (PDF)
De artisanale methode voor het slachten van kippen (Vragen vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid - Traditionele methodes van slachten toegestaan) (3-1595)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 43-44 3-161 p. 43-44 (PDF)
De begroting van de CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) (3-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 58-60 3-113 p. 58-60 (PDF)
De beschikbare ruimte voor de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel (3-1207)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 78-79 3-140 p. 78-79 (PDF)
De bestrijding van de armoede bij zelfstandigen (3-367)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 4-5 3-80 p. 4-5 (PDF)
De betaling van voorschotten door de Dienst voor Alimentatievorderingen (Terugbetaling van de door het OCMW toegekende voorschotten op onbetaalde voorschotten) (3-848)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Geerts aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 13-14 3-132 p. 13-14 (PDF)
De bijdragen voor de verzekering kleine risico's voor zelfstandigen (3-439)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-85
p. 50-54 3-85 p. 50-54 (PDF)
De bijdrageplicht van politieraden in uitvoering van de wet betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen (Onduidelijkheid over het feit of de politieraden al dan niet geviseerd worden door de wet van 13 juli 2005) (3-1083)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 74-76 3-132 p. 74-76 (PDF)
De bijstand bij de aangifte van de personenbelasting (door de belastingadministratie - Aantal aangeduide ambtenaren - Acties Fiscobus en CommerciŽle centra - Spreiding over de gewesten - Informatiecampagne) (3-846)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 36-38 3-116 p. 36-38 (PDF)
De biobrandstoffen (Productiecapaciteit - Project van biobrandstoffenfabriek, waarvoor de grondstoffen zouden worden ingevoerd - Suiker - Concurrentiepositie van de Belgische landbouwers) (3-672)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 9-12 3-112 p. 9-12 (PDF)
De compensatie voor de hoge olieprijzen (Meerkosten voor de scholen en de non-profitsector - Extra BTW-ontvangsten - Toekenning van steun - Voorfinanciering energiebesparende investeringen) (3-1209)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 65-66 3-140 p. 65-66 (PDF)
De consequenties van de sterke toename van de uitgaven van de Belgische huishoudens in het buitenland ten aanzien van de Belgische distributiesector (Aankopen door Belgische consumenten in de buurlanden om er van lagere prijzen te genieten) (3-841)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 55-57 3-115 p. 55-57 (PDF)
De dienstenrichtlijn voor de beoefenaars van de vrije beroepen (Richtlijn Bolkestein over de liberalisering van de diensten - Principe van het land van herkomst) (3-1074)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 72-74 3-132 p. 72-74 (PDF)
De dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit (Te hoge brandstofkosten vooral voor de aardbeien - en druiventeelt - BTW-tarief ingevolge de Europese wetgeving - Accijnzen) (3-1141)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 73-75 3-134 p. 73-75 (PDF)
De eer- en bloedwraak (3-1077)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 52-55 3-132 p. 52-55 (PDF)
De erkenning van de droogteschade van de zomer 2006 (3-1516)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 142-143 3-216 p. 142-143 (PDF)
De erkenning van echtscheidingen in het buitenland (Niet-erkennen in BelgiŽ van een in Turkije uitgesproken echtscheiding en omgekeerd) (3-1198)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 64-65 3-140 p. 64-65 (PDF)
De fiscaliteit inzake biobrandstoffen (3-826)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 40-42 3-113 p. 40-42 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Publicatie van het KB voor 2005 - Financiering en begroting - Meerjarenplan - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten) (3-823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 70-73 3-113 p. 70-73 (PDF)
De geplande maatregelen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen (Pensioenen - Kleine risico's - Kinderbijslag) (3-1251)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-185
p. 17-20 3-185 p. 17-20 (PDF)
De gerechtelijke achterstand bij de politierechtbanken te Brussel (Personeelsformatie - Dagvaardingen meer dan ťťn jaar op voorhand) (3-1206)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 77-78 3-140 p. 77-78 (PDF)
De gevolgen van het nieuwe statuut van de medewerkende echtgenoten op het pensioen van de betrokken zelfstandigen (3-574)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-96
p. 65-68 3-96 p. 65-68 (PDF)
De godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbeschouwing, joden en anglicanen - Ontwerp van KB) (3-808)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 29 3-113 p. 29 (PDF)
De grote hoeveelheid aan drugsgeld in omloop in Belgie (FinanciŽle criminaliteit - Contant geldverkeer - Project "Cash Watch") (3-1111)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 57-59 3-132 p. 57-59 (PDF)
De handelsbetrekkingen met Birma (Myanmar - Dwangarbeid - Nationale Delcrederedienst - Belgische bedrijven actief in het land - Economische sancties) (3-759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 68-69 3-113 p. 68-69 (PDF)
De hervorming van de gemeenschappelijke markt inzake suiker (3-827)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-131
p. 21-22 3-131 p. 21-22 (PDF)
De hervorming van de wetgeving inzake de toegang tot het beroep (3-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-89
p. 56-59 3-89 p. 56-59 (PDF)
De hervormingsplannen van het leger (3-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 16-17 3-160 p. 16-17 (PDF)
De houding van de regering in het debat over de mededinging bij vrije beroepen (Concurrentiebeperkingen : advocaten, notarissen, accountants, architecten, ingenieurs, apothekers - Verslag van de Europese Commissie - Vaste prijzen en honoraria - Reclame) (3-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 5-8 3-80 p. 5-8 (PDF)
De investeringen in nanotechnologie (3-1217)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 75-76 3-140 p. 75-76 (PDF)
De invoering van een "eerste pijler bis" van verplichte kapitalisatie binnen het systeem van wettelijk pensioen der zelfstandigen (Verplichte storting van een percentage van het inkomen door de zelfstandige wat hem een extra pensioen zou opleveren) (3-1703)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 100-101 3-171 p. 100-101 (PDF)
De invoering van een pensioenbonus zoals bepaald in de artikelen 3 en 7 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (voor werknemers en zelfstandigen die na 62 jaar werkzaam blijven - Uitvoeringsbesluiten - Forfaitair versus procentueel bedrag - Uitbreiding tot de overlevingspensioenen) (3-1716)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 69-71 3-172 p. 69-71 (PDF)
De klinische fase I-studies (Ontwikkeling van geneesmiddelen - Achterstand bij het behandelen van dossiers bij het Directoraat-Generaal Geneesmiddelen - Experimenten op mensen) (3-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 60-61 3-113 p. 60-61 (PDF)
De koopjesreglementering (3-1282)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-188
p. 6-7 3-188 p. 6-7 (PDF)
De kritiek van het Rekenhof ten aanzien van de verrichtingen die de Administratie van Douane en Accijnzen uitvoert voor rekening van andere fiscale administraties (Controles verricht voor rekening van de Administratie voor de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit inzake verkeersbelasting, belasting op automatische ontspanningstoestellen, wegverkeer en speciale registers die garagehouders moeten bijhouden) (3-817)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 55-58 3-113 p. 55-58 (PDF)
De liberalisering van de winkeltijden (3-298)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 14-16 3-56 p. 14-16 (PDF)
De lijst van extremistische en terroristische groeperingen bij de Antwerpse politie (Criteria - Gevaar voor willekeur - Verenigingen die niets met terrorisme of extremisme te maken hebben) (3-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 33-35 3-113 p. 33-35 (PDF)
De maagzuurremmers (PPI's) (Riziv-terugbetaling) (3-811)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 62-63 3-113 p. 62-63 (PDF)
De mensualisering van de sociale bijdragen van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid (Opsplitsing van de bijdrage volgens het aantal maanden waarin gewerkt wordt) (3-1571)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 59-60 3-160 p. 59-60 (PDF)
De militaire oefeningen in het natuurgebied Ryckevelde (Oefeningen van brandbestrijding - Emissies in de lucht - Milieuhinder) (3-1014)      
  Vraag om uitleg van de heer Chevalier aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 67-68 3-132 p. 67-68 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
De moederschapshulp (Dienstencheques die bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen kunnen worden aangevraagd door zelfstandige vrouwen die na hun bevallingsverlof hun zelfstandige activiteiten hervatten) (3-1470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 74-75 3-155 p. 74-75 (PDF)
De mogelijke gevolgen van de niet-verzending van 123.705 aanslagbiljetten (voor de belastingplichtigen - Laattijdige verzending wegens technische problemen bij de fiscus - Rechtzetting) (3-874)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 35-36 3-116 p. 35-36 (PDF)
De mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten via een zelfstandige activiteit (3-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-100
p. 63-65 3-100 p. 63-65 (PDF)
De omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties (Verdeelsleutel) (3-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 49-50 3-125 p. 49-50 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (3-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 18-20 3-200 p. 18-20 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) (Standpunt over het landbouwbeleid - Opportuniteit van bilaterale akkoorden - Sluiten van de Doha-akkoorden) (3-1215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 17-20 3-175 p. 17-20 (PDF)
De onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie en het luik van de landbouw (3-1097)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 15-16 3-160 p. 15-16 (PDF)
De onderwerping van de publieke mandatarissen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de afschaffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 (3-573)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-96
p. 61-65 3-96 p. 61-65 (PDF)
De onderwerpingsplicht van publieke mandatarissen (aan het sociaal statuut der zelfstandigen) (3-586)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-98
p. 28-30 3-98 p. 28-30 (PDF)
De onmogelijkheid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen om aan vrijwilligerswerk te doen (3-1617)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 33-35 3-163 p. 33-35 (PDF)
De opmars van cyberverslaving (Toenemend gebruik van het internet - Psychiatrische stoornis) (3-1205)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 88-90 3-140 p. 88-90 (PDF)
De opvolging van het bezoek van de HaÔtiaanse president (in het kader van de ontwikkelingssamenwerking) (3-1206)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 9-11 3-175 p. 9-11 (PDF)
De overdracht van standplaatsen (Ambulante handel) (3-691)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Geerts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-102
p. 66-67 3-102 p. 66-67 (PDF)
De palliatieve dagcentra (Financiering) (3-827)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 63-66 3-113 p. 63-66 (PDF)
De politiecapaciteit voor de rechterlijke macht (3-1211)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 79-81 3-140 p. 79-81 (PDF)
De premies voor inbraakpreventie (Impact van het systeem - Fiscale aftrekbaarheid - Beveiliging van de woning en de handelszaak) (3-1203)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 84-86 3-140 p. 84-86 (PDF)
De problemen met "Tax-on-Web" (Belastingaangifte in de personenbelasting via internet) (3-873)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 34-35 3-116 p. 34-35 (PDF)
De promotiecampagne voor het sociaal statuut der zelfstandigen (Initiatief van de RSVZ - Verwijzing naar de eentalige Franse website van de minister van Middenstand - Aangifte commissie verkiezingsuitgaven ?) (3-1433)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-205
p. 12-14 3-205 p. 12-14 (PDF)
De regeringsmaatregelen met het oog op de vergoeding van aardappeltelers (Vernietiging door het FAVV beslist omwille van bacteriŽle besmetting [ringrot en bruinrot] - Oprichting van een solidariteitsfonds) (3-75)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 50-51 3-28 p. 50-51 (PDF)
De rondetafel over de verbetering van het statuut van de zelfstandigen (Pensioenen, regeling einde loopbaan, invaliditeitsuitkeringen, terugbetaling gezondheidszorgen - Rapport Cantillon) (3-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-18
p. 64-67 3-18 p. 64-67 (PDF)
De situatie in Birma (Dwangarbeid en mensenrechtenschendingen - Oproep Internationale Arbeidsorganisatie - Uitvoering van de afgekondigde economische EU-sankties - Aanwezigheid Totalfina) (3-1216)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 69-72 3-140 p. 69-72 (PDF)
De stand van zaken inzake de eentalige politiemensen in de Brusselse politiekorpsen (Taalbrevet) (3-1076)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 59-60 3-132 p. 59-60 (PDF)
De strijd tegen mensenhandel, economische uitbuiting en bedelarij (3-1176)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 55-56 3-140 p. 55-56 (PDF)
De subsidiŽring van huizen voor buitenlandse studenten (door Ontwikkelingssamenwerking) (3-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 73-75 3-113 p. 73-75 (PDF)
De toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen (Voortgezette gedeeltelijke werkhervatting) (3-903)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 69-71 3-119 p. 69-71 (PDF)
De toekomst van de diensten Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) (Structurele financiering en personeelsstatuut) (3-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 31-33 3-113 p. 31-33 (PDF)
De uitbreiding van het aantal zondagen waarop kan worden gewinkeld (3-1064)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-155
p. 24-26 3-155 p. 24-26 (PDF)
De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (wat de architect het voordeel laat genieten van de beperkte aansprakelijkheid waarmee de activiteit in vennootschap gepaard gaat - Interpretatie van de wet van 12 januari 2006 - Publicatie wet) (3-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-155
p. 8-10 3-155 p. 8-10 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (Gemengde loopbaan - Pensioenberekening bij overschrijding van de eenheid van loopbaan - Uitvoering wet van 11 mei 2003) (3-1316)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 68-69 3-149 p. 68-69 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (bij gemengde loopbanen - Uitvoering wet 11 mei 2003) (3-907)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 71-72 3-119 p. 71-72 (PDF)
De uitvoering van de wet eenheid van loopbaan (3-1810)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 56-58 3-181 p. 56-58 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten op de wet op de ambulante handel (Foren en kermissen) (3-1041)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-153
p. 8-9 3-153 p. 8-9 (PDF)
De vaststelling van het pensioen als zelfstandige na een schorsing van het pensioen wegens hervatting van een beroepsbezigheid (Nieuwe maatregel : artikel 249 programmawet 27 december 2006) (3-2201)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 130-133 3-210 p. 130-133 (PDF)
De vele moeilijkheden bij de uitvoering en de toepassing van de franchisewet (Taak van de arbitragecommissie - Geen geschillencommissie - Evaluatierapporten) (3-1885)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 74-77 3-187 p. 74-77 (PDF)
De vereenvoudigde procedure in het kader van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (IKEA-wet) (Procedure voor toekenning van de sociaal-economische vergunning) (3-829)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 66-67 3-113 p. 66-67 (PDF)
De vereenvoudiging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten (3-851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 39-41 3-116 p. 39-41 (PDF)
De vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten, uit vrees voor de vogelgriep (3-1481)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 75-76 3-155 p. 75-76 (PDF)
De verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen (3-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 32 3-119 p. 32 (PDF)
De verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (Groot potentieel dat de diverse commerciŽle en administratieve samenwerkingsvormen vormen voor zelfstandigen - Aanmoediging) (3-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-99
p. 45-47 3-99 p. 45-47 (PDF)
De voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Evaluatie van de voogdijwet - Voogdijkandidaturen - Sociaal statuut van de voogden) (3-1187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 62-63 3-140 p. 62-63 (PDF)
De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Vereenvoudigde procedure voor toekenning van de sociaal-economische vergunning - Uitbreidingsprojecten van een vestiging - Omzeiling van de wet) (3-965)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 50-51 3-125 p. 50-51 (PDF)
De wreedheden jegens dieren die in de Volksrepubliek China worden gefokt met het oog op uitvoer van bont naar derde landen (3-1208)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 66-68 3-140 p. 66-68 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117-118 3-1 p. 117-118 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8594 3-79 p. 8594 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 496 3-7 p. 496 (PDF)
Dierenmishandeling - Cijfers 2002, 2003, 2004 en 2005 (3-4600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6078 3-63 p. 6078 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3331 3-42 p. 3331 (PDF)
Europese Unie - Landbouwbeleid - Slachtpremies - Omzetting van een verordening door Nederland (3-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2744-2745 3-36 p. 2744-2745 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7072 3-69 p. 7072 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077-6078 3-63 p. 6077-6078 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674-5675 3-61 p. 5674-5675 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1529-1530 3-25 p. 1529-1530 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5284 3-58 p. 5284 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762 3-27 p. 1762 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762 3-27 p. 1762 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4333-4334 3-50 p. 4333-4334 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5675 3-61 p. 5675 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-60
p. 5443 3-60 p. 5443 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5526 3-60 p. 5526 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8805 3-81 p. 8805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8986-8987 3-82 p. 8986-8987 (PDF)
Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Ziekteverzuim (3-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1620-1621 3-26 p. 1620-1621 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3215-3216 3-41 p. 3215-3216 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid als eiser of verweerder is betrokken - Aantal rechtszaken van de federale overheden tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9211 3-84 p. 9211 (PDF)
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8591-8593 3-79 p. 8591-8593 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8365-8365 3-78 p. 8365-8365 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8736-8738 3-80 p. 8736-8738 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2361 3-33 p. 2361 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10735-10736 3-90 p. 10735-10736 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10265-10266 3-89 p. 10265-10266 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10736 3-90 p. 10736 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2618 3-35 p. 2618 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2619-2620 3-35 p. 2619-2620 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2619 3-35 p. 2619 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9756 3-87 p. 9756 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4553 3-52 p. 4553 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6075-6076 3-63 p. 6075-6076 (PDF)
Gewaarborgde minimumpensioenen - Gemengde loopbanen (Zelfstandigen) (3-6336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9045-9046 3-83 p. 9045-9046 (PDF)
Haar voornemen om de koopjeswet te wijzigen (3-532)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-92
p. 26-27 3-92 p. 26-27 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2494 3-34 p. 2494 (PDF)
Het arrest van het Arbitragehof inzake de verhaalbaarheid van erelonen (Gebrek aan regelgeving inzake verhaalbaarheid) (3-1105)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 22-23 3-160 p. 22-23 (PDF)
Het beroep op niet-financiŽle tussenpersonen bij het witwassen (Investeringen in onroerende goederen en in diamant - Sensibilisering van de vastgoedmakelaars en de diamantsector) (3-1723)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 42-44 3-172 p. 42-44 (PDF)
Het feit dat de nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen nog niet in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt (Wedden uitbetaald begin januari) (3-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-28
p. 16-17 3-28 p. 16-17 (PDF)
Het gerechtelijk onderzoek naar de Groupe islamique combattant marocain (Vervroegde stopzetting van de observatie door de Staatsveiligheid door lekken na de aanslagen in Madrid) (3-1112)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 60-62 3-132 p. 60-62 (PDF)
Het militaire kamp te Elsenborn en het grensoverschrijdende mobiliteitsplan voor de Eifel (Verkeerscorridors tussen BelgiŽ en Duitsland - Opties verzoenbaar met het gebruik van het kamp) (3-1094)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 71-72 3-132 p. 71-72 (PDF)
Het parket te Brussel (Reorganisatie - Audit Hoge Raad voor de Justitie) (3-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 20-22 3-160 p. 20-22 (PDF)
Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot (Ongehuwde helper van een zelfstandige die met die zelfstandige verbonden is door een verklaring van wettelijke samenwoning) (3-369)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 10-12 3-80 p. 10-12 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ inzake de te hanteren richtsnoeren bij het creŽren van een internationale faciliteit voor de aankoop van geneesmiddelen (International Drug Purchase Facility) (Financiering door een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets) (3-1209)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 11-13 3-175 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de meewerkende echtgenoten (3-352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-72
p. 22-24 3-72 p. 22-24 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren in handel, ambachten en dienstverlening (Automaten) (3-1467)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 21-22 3-210 p. 21-22 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten (Handelsagentuur- en/of concessieovereenkomsten) (3-1591)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 31-32 3-161 p. 31-32 (PDF)
Het verbod op lekken dat werd opgelegd aan Nederlandse advocaten (Verbod gegevens uit het strafdossier van hun cliŽnten door te geven aan de media) (3-1215)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 81-84 3-140 p. 81-84 (PDF)
Het verlies van lading bij vrachtwagens (Weerslag op de verkeersveiligheid en op de mobiliteit - Na te leven normen) (3-1210)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 74-75 3-140 p. 74-75 (PDF)
Het verruimen van het zondagswinkelen (Groot verzet - Lobbying - Amerikaans winkelcentrum in Maasmechelen - Toeritische centra) (3-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 18-19 3-157 p. 18-19 (PDF)
Het voorontwerp van wet inzake de openingsuren (Regeling voor de vestiging en exploitatie van nachtzaken, nacht- en telefoonwinkels - Beperking van de verkoop van alcohol - Onveiligheid) (3-1047)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-154
p. 14-16 3-154 p. 14-16 (PDF)
Het wetsontwerp op de ambulante handel en de situatie op de rommelmarkten (Foorreizigers, kermissen - Curiosamarkten : verkoop van uitsluitend tweedehandsgoederen) (3-25)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-18
p. 22-23 3-18 p. 22-23 (PDF)
Het wetsontwerp op de ambulante handel en meer bepaald de regeling voor de organisatie van foren en kermissen (Overleg met de representatieve organisaties van foornijveraars) (3-166)      
  Mondelinge vraag de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-39
p. 30-31 3-39 p. 30-31 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4786-4787 3-54 p. 4786-4787 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1763-1764 3-27 p. 1763-1764 (PDF)
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 440-441 3-6 p. 440-441 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073 3-69 p. 7073 (PDF)
Internationale bananenconferentie - Positie van BelgiŽ (Systeem enkel gebaseerd op tarieven - Duurzame bananenproductie) (3-2848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3765-3766 3-45 p. 3765-3766 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Opbrengst 2005 (Extra middelen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen) (3-5081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7072-7073 3-69 p. 7072-7073 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Uitvoering van de wet van 13 juli 2005 (Private en publieke instellingen in wiens schoot minstens ťťn persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat - "Raadgevende organen") (3-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4665-4666 3-53 p. 4665-4666 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Vrijstellingen (Instellingen waarin bezoldigde publieke mandatarissen aanwezig zijn - Extra middelen voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Vrijstelling van raadgevende organen) (3-6472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9354-9355 3-85 p. 9354-9355 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Kabinetten - Beleidscellen - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8681 3-80 p. 8681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8985-8986 3-82 p. 8985-8986 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Kinderrechten - Beleidscellen - Federale overheidsdiensten - Personeel (Opvolging van het kinderrechtenbeleid en kindvriendelijke dimensie van het beleid) (3-4056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5526 3-60 p. 5526 (PDF)
Kinderrechten - Realisaties 2005 - Rekeningen 2005 (3-4077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5527 3-60 p. 5527 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1351 3-22 p. 1351 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1351 3-22 p. 1351 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1349 3-22 p. 1349 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1349-1350 3-22 p. 1349-1350 (PDF)
Kleine en middelgrote ondernemingen - Steunbeleid (3-6442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9122 3-84 p. 9122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9351-9352 3-85 p. 9351-9352 (PDF)
Mannelijke zelfstandigen - Geboortepremie - Vaderschapshulp - Dienstencheques (3-5776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8078-8079 3-75 p. 8078-8079 (PDF)
Meewerkende echtgenoten (3-4756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6560-6561 3-66 p. 6560-6561 (PDF)
Minimumpensioenen voor alleenstaanden - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen - Ratio legis - Rechttrekking (3-2985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3763-3765 3-45 p. 3763-3765 (PDF)
Moederschapshulp - Dienstencheques - Toekenning aan de vader als zelfstandige die de moeder vervangt (3-5778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8079 3-75 p. 8079 (PDF)
Moederschapshulp - Dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen (Fiscale behandeling) (3-5078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073-7074 3-69 p. 7073-7074 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4194 3-49 p. 4194 (PDF)
Nachtwinkels - Controles (Criminele feiten - Vervolgingen) (3-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 378 3-5 p. 378 (PDF)
Ondernemingsloket - Werking - Balans (3-7868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10739 3-90 p. 10739 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001 (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (Toewijzing aan de gemeenten van de federale bijdrage ter compensatie van hun inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de electriciteitsmarkt "Elia-heffing" - "Energiedividend" - Intercommunales - Vrijstelling van de federale bijdrage - Gewestelijke bevoegdheid) (3-659)      
  Algemene bespreking
3-63
p. 4-12 3-63 p. 4-12 (PDF)
Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1724) (3-1723)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005 (3-1941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2493-2494 3-34 p. 2493-2494 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1350 3-22 p. 1350 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1350 3-22 p. 1350 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1350 3-22 p. 1350 (PDF)
Openbaar ambt - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-5411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7546 3-71 p. 7546 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140 3-57 p. 5140 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (3-1920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2492-2493 3-34 p. 2492-2493 (PDF)
Openbare markten - Overdracht van standplaatsen - Verandering van handelsactiviteit (3-2575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Geerts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3216-3217 3-41 p. 3216-3217 (PDF)
Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties (Gegevens) (3-6829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10266 3-89 p. 10266 (PDF)
Overheidsdiensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) in 2005 (3-4345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6076 3-63 p. 6076 (PDF)
Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap (3-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6214 3-64 p. 6214 (PDF)
Overheidsdiensten- Informatica (3-6718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9756-9757 3-87 p. 9756-9757 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3564-3565 3-44 p. 3564-3565 (PDF)
Overheidspublicaties - Publicerende instanties - Kostprijs - Informatiedrager (3-2858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3565-3566 3-44 p. 3565-3566 (PDF)
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (3-7239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10083-10084 3-89 p. 10083-10084 (PDF)
Pensioenen - Studiejaren - Regularisatie (Terugbetaling van overbodige bijdragen) (3-6428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9212 3-84 p. 9212 (PDF)
Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit (3-4486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6078 3-63 p. 6078 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004 (3-2085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2620 3-35 p. 2620 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2005 (3-5116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073 3-69 p. 7073 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8593-8594 3-79 p. 8593-8594 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) - Gewestelijke diensten - Personeel - Statistieken (Gebruik der talen) (3-2440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3126-3127 3-40 p. 3126-3127 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762-1763 3-27 p. 1762-1763 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 247 3-3 p. 247 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 879-880 3-13 p. 879-880 (PDF)
Topambtenaren - MateriŽle en financiŽle voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 880 3-13 p. 880 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-85)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7545-7546 3-71 p. 7545-7546 (PDF)
Vennootschapsbijdrage - Terugbetaling van niet-verschuldigde bijdragen (Jaarlijkse bijdragen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Vrijstelling in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening) (3-3271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4335-4336 3-50 p. 4335-4336 (PDF)
Vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Omzetting naar een sociale bijdrage (die sociale rechten oplevert) (3-5299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7271-7272 3-70 p. 7271-7272 (PDF)
Verwijlinteresten - Maatregelen ter voorkoming (3-4922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6560 3-66 p. 6560 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 673-674 3-10 p. 673-674 (PDF)
Voedselfraude (o.a. producten van lage kwaliteit als topproducten verkocht) (3-1911)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 68-70 3-188 p. 68-70 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 58-60 3-190 p. 58-60 (PDF)
Voorbereiding van wetgeving - Juridische bijstand - Beroep op advocaten(kantoren) (3-6022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8681 3-80 p. 8681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8984-8985 3-82 p. 8984-8985 (PDF)
Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen in het jaar van pensionering (3-5170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7268-7269 3-70 p. 7268-7269 (PDF)
Vrouwelijke zelfdstandigen - Kraamcheques (3-6126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8449-8450 3-78 p. 8449-8450 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Terugbetaling in geval van verlies of diefstal (3-5774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8078 3-75 p. 8078 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Toekenningstermijn (3-5770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8076-8078 3-75 p. 8076-8078 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Toekenningsvoorwaarden (3-5768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8073-8076 3-75 p. 8073-8076 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Uitwisseling (3-5772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8078 3-75 p. 8078 (PDF)
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten - Deur-aan-deur-verkoop - Erkenning van menslievende manifestaties (3-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2270-2271 3-32 p. 2270-2271 (PDF)
Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen (3-2497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3329-3330 3-42 p. 3329-3330 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1723) (3-1724)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen (Verhelpen aan een aantal ongewenste neveneffecten van het ingevoerde sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot teneinde te vermijden dat het bedrag van het geheel van de pensioenen van elk van de echtgenoten lager is dan het vroegere gezinspensioen) (3-1293)      
  Algemene bespreking
3-137
p. 26-29 3-137 p. 26-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten (Franchising - Vastleggen van een aantal regels omtrent de precontractuele fase zodat geen essentiŽle of belangrijke informatie wordt onthouden) (3-1292)      
  Algemene bespreking
3-134
p. 45-49 3-134 p. 45-49 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Financiering - Wijziging wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1954 en wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen) (3-2025)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 31-35 3-204 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Winkelopeningstijden - Erkenning van gemeenten als toeristisch centrum (3-3972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5360-5361 3-59 p. 5360-5361 (PDF)
Zelfstandige activiteiten - Tegenstrijdige berichten - Cijfers - Maatregelen (Sociale zekerheidsstelsel) (3-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2742-2744 3-36 p. 2742-2744 (PDF)
Zelfstandigen - Aansluiting bij sociaalverzekeringsfondsen (3-4540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6215 3-64 p. 6215 (PDF)
Zelfstandigen - Aansluitingen illegalen bij het RSVZ (Illegale zelfstandige activiteiten - Statistieken) (3-3174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4334-4335 3-50 p. 4334-4335 (PDF)
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheid - "Mensualisering" van de sociale bijdragen (3-3884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140-5141 3-57 p. 5140-5141 (PDF)
Zelfstandigen - Inkomenscompensatie aan zelfstandigen - Openbare werken - Overgangsmaatregelen (3-7748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10738 3-90 p. 10738 (PDF)
Zelfstandigen - Invaliditeitsuitkeringen (3-4608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6215-6216 3-64 p. 6215-6216 (PDF)
Zelfstandigen - Niet-naleving van sluitingstijden en rustdagen (3-3898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5141-5142 3-57 p. 5141-5142 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek (Mogelijkheid van een plafonnering van de bijdragen van de vrije verzekering inzake kleine risico's voor de gepensioneerden) (3-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1764-1765 3-27 p. 1764-1765 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Hervatting van een beroepsbezigheid (na de pensionering) (3-5737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7845-7847 3-73 p. 7845-7847 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Uitstel van de verhoging (3-3973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5284 3-58 p. 5284 (PDF)
Zelfstandigen - Sociaal statuut - Vennootschapsbijdrage (3-6471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9352-9354 3-85 p. 9352-9354 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Berekening (Ongelijke behandeling tussen zelfstandigen en werknemers - Aanpassing KB 20 juli 1971) (3-6263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8988 3-82 p. 8988 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Uitstel van betaling bij bepaalde rampen (3-5963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8525-8526 3-79 p. 8525-8526 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8738-8740 3-80 p. 8738-8740 (PDF)
Zelfstandigen - Statuut van de meewerkende echtgenoot - "Indeplaatsstelling" (Nieuw statuut - Oude gevallen van indeplaatsstelling om een gezinspensioen te vestigen) (3-2966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3762-3763 3-45 p. 3762-3763 (PDF)
Zelfstandigen in bijberoep (3-4757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6561 3-66 p. 6561 (PDF)
Zelfstandigen in bijberoep - Statuut en reglementering (3-1836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2269-2270 3-32 p. 2269-2270 (PDF)
Zwakke doelgroepen - Chronische psychiatrische patiŽnten - Tewerkstellingsbeleid (3-4725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6401 3-65 p. 6401 (PDF)
Zwartwerk - Zelfstandigen - Bouwsector - Sociale inspectie (Inspectiedienst van de RSVZ) (3-1711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1999-2000 3-29 p. 1999-2000 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999