Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-383

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken

eigendom van goederen
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
kunstvoorwerp
museum
cultureel erfgoed

Chronologie

20/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
18/3/2008Antwoord

Vraag nr. 4-383 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aan de voorganger van de geachte minister stelde ik de vorige legislatuur een hele reeks vragen omtrent kunstwerken die verdwenen zijn uit de verzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen. Aansluitend hierop had ik graag het volgende vernomen:

Kan u mij voor elk van de verdwenen kunstwerken of de kunstwerken waarvan de eigendomstitel, zoals de vorige bevoegde minister toen stelde, niet meer duidelijk is meedelen:

1. Voor welk bedrag werden zij door de betrokken federale wetenschappelijke instelling aangekocht?

2. Wat de huidige waarde van de betrokken kunstwerken momenteel is:

a. volgens geÔndexeerde waarde overeenkomstig het betaalde aankoopbedrag;

b. volgens huidige (geschatte) waarde op de kunstmarkt?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2008 :

Een groot deel van de kunstwerken opgenomen in de lijsten gevoegd bij het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 3-2965 (Vragen en Antwoorden nr. 3-49, blz. 4192) zijn afkomstig uit schenkingen en giften aan de Belgische Staat ondergebracht in de federale musea, daterend uit de 19e en de 20e eeuw en enkel bekend via bondige beschrijvingen (van enkele woorden of zinnen) doch waarvan geen foto's van deze verdwenen kunstwerken en -voorwerpen ter beschikking zijn.

Hierdoor is de identificatie, het achterhalen en de berekening van de toenmalige en de huidige financiŽle waarde van deze verdwenen kunstwerken op een eenvoudige wijze onmogelijk of fragmentair (en na een jarenlange studie en onderzoek).