Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2910

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 1 augustus 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horecasector - Controles - Alternatieven voor de boetes - Opleiding in hygiŽne - Niet aangegeven horecavestigingen - Redenen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
horecabedrijf
gezondheidsinspectie
hotelindustrie

Chronologie

1/8/2011Verzending vraag
5/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2910 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Belgische voedselketen zou ťťn van de veiligste zijn in Europa. 99,3 % van de 65.000 stalen die door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen werden geanalyseerd waren conform.

Het FAVV spoort de restauranthouders aan meer inspanningen te doen, bijvoorbeeld door het toekennen van een smiley als de temperatuur van de koelkasten automatisch wordt gecontroleerd, als de labels van hun producten correct zijn, enzovoort. Restaurantuitbaters kunnen een boete ontlopen wanneer ze een opleiding inzake hygiŽne volgen. Dat is een pedagogische benadering die ik zeker toejuich. Ze krijgen ook een didactische gids voor zelfcontrole.

Voor restaurants met minder dan vijf voltijdse equivalenten zijn de regels soepeler, maar controleurs zouden daar niet altijd rekening mee houden.

De sector klaagt ook dat er vestigingen zijn die niet aan de FAVV zijn aangegeven. Zo zouden de gastentafels, die in aantal toenemen en soms echte hotel-restaurants worden, niet gecontroleerd worden.

Bevestigt u die informatie? Hoeveel zaken volgen een hygiŽneopleiding in plaats van een boete te betalen? Wordt de didactische gids systematisch door de FAVV verdeeld wanneer een vestiging niet in orde is? HygiŽne is belangrijk voor de consumenten, ongeacht het aantal personeelsleden dat in een restaurant werkt. Waarom zijn er soepeler regels voor vestigingen met minder dan vijf voltijdse equivalenten? Welke middelen zijn er ingezet om de vestigingen die niet aangeven zijn bij het FAVV op te sporen? Zullen de gastenverblijven en gastentafels door het FAVV worden gecontroleerd? Zo niet? Waarom ?

Antwoord ontvangen op 5 september 2011 :

De bedenkingen van het geacht Lid zijn correct over het algemeen, behalve met betrekking tot de gastentafels (“Tables d’hôtes”) die niet zouden gecontroleerd worden door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Alle Bed and Breakfast (B&B) moeten inderdaad een registratie hebben en indien er meer geserveerd wordt dan enkel het ontbijt moeten deze zaken een toelating hebben van het FAVV. Zij worden dus op deze basis gecontroleerd.

Het aandeel van instellingen die het liefst een opleiding inzake hygiëne willen volgen in plaats van een boete te betalen is nog niet bekend. Aangezien de eerste brieven ter uitnodiging van deze opleiding pas in april 2011 verstuurd werden en de eerste opleidingssessie in mei gegeven werd, is het nog te vroeg om hier nu al conclusies uit te trekken.

De autocontrolegids voor de horeca is opgesteld door de sector zelf en goedgekeurd door het FAVV. De verdeling van de gids ligt niet in de handen van het FAVV, de operatoren kunnen deze aanschaffen voor 75 euro bij de volgende horecasectoren: FED. Ho.Re.Ca Vlaanderen vzw, FED. Ho.Re.Ca Brussel vzw, FED. Ho.Re.Ca Wallonie asbl, vzw Navefri-Unafri asbl. De leden van bovenstaande verenigingen kunnen de gids gratis bekomen.

Bedrijven die rechtstreeks leveren aan de consument en met maximum vijf FTE’s werken of waarvan de oppervlakte kleiner is dan 400 m², kunnen inderdaad genieten van een aantal versoepelingen in het kader van de administratieve vereenvoudiging. Deze bedrijven moeten echter dezelfde goede hygiënepraktijken toepassen et de controleurs moeten ervan rekening houden.

Wanneer een operator zich inschrijft bij de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en zijn activiteiten onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, worden de gegevens van deze operator automatisch overgebracht naar de Operatoren Databank (BOOD) van het FAVV. Indien de operator niet zelf zorgt dat hij in orde is bij het FAVV, stuurt het FAVV hem na enkele maanden automatisch een brief met de vraag zich aan te melden.

Bovendien laten,de aangekondigde controleacties die jaarlijks in een aantal gemeenten plaatsvinden, de controles in kader van het jaarlijks controleprogramma en de controles ten gevolge van klachten toe de vestigingen die zich niet aanmelden bij het FAVV te ontdekken en ze te controleren.

Zoals reeds verduidelijkt worden gastenkamers en -tafels gecontroleerd door het FAVV. Afhankelijk van het type horecazaak wordt er gemiddeld één keer om de drie jaar gecontroleerd, zoals bij de gastentafels (meer dan ontbijt) of één keer om de zes jaar zoals bij de B&B's (kamers met ontbijt). Daarnaast worden de te controleren bedrijven geselecteerd op basis van een individuele risicoanalyse (bijvoorbeeld al of niet in het bezit van een gevalideerd autocontrolesysteem).