S. 7-141 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking
Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Alexander Miesen    Georges-Louis Bouchez   

motie van het Parlement
vaccinatie
infectieziekte
bewustmaking van de burgers
Wereldgezondheidsorganisatie
Hoge Gezondheidsraad
Office de la naissance et de l'enfance

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-141/1 7-141/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/2/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2020   Indiening Doc. 7-141/1 7-141/1 (PDF)
14/2/2020   Intrekking
14/2/2020   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 14/2/2020
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 14/2/2020