Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5119

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
organisatie zonder winstoogmerk
audit
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
financiŽle audit

Chronologie

1/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010)
18/12/2009Antwoord

Vraag nr. 4-5119 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een voorontwerp van verslag van de audit van het Rekenhof over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ), werd op 26 juni 2008 aan elk van de leidinggevende ambtenaren van de openbare instellingen van de sociale zekerheid toegestuurd. Bij brief van 12 september 2008 hebben zij daarop gezamenlijk een antwoord verstrekt na besprekingen op het niveau van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Bij brief van 4 maart 2009 werd het auditverslag toegestuurd aan de verschillende toezichthoudende ministers van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Op die brief werd niet gereageerd.

1.Heeft de minister dit auditverslag ontvangen in haar functie van toezichthoudend minister van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der zelfstandigen? Waarom werd niet gereageerd op de toezending van dit verslag?

2.Als er op een latere datum toch werd gereageerd, wanneer is dat dan gebeurd? Is een afschrift van die reactie beschikbaar?

Antwoord ontvangen op 18 december 2009 :

In zijn brief van 4 maart 2009 heeft het Rekenhof uitdrukkelijk vermeld dat « de implementatie van de maatregelen die het College van de OISZ (Openbare Instellingen van sociale zekerheid) vooropstelt, volstaat om tegemoet te komen aan het standpunt van het Rekenhof. ».

Ik had dus geen reden om hierop te reageren.