S. 7-389 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om artificiële intelligentie in de geneeskunde te ontwikkelen
Gaëtan Van Goidsenhoven    Gregor Freches    Philippe Dodrimont    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Jean-Paul Wahl    Georges-Louis Bouchez   

motie van het Parlement
kunstmatige intelligentie
medisch informatiesysteem
geneeskunde
robottechnologie
telezorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-389/1 7-389/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/10/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2022   Indiening Doc. 7-389/1 7-389/1 (PDF)
18/11/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/11/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie