Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8034

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 6 februari 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

De controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg

openingstijd van een winkel
alcoholhoudende drank
verkoopvergunning
verkeersveiligheid
autoweg

Chronologie

6/2/2013Verzending vraag
18/2/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2736

Vraag nr. 5-8034 d.d. 6 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In maart ondervroeg ik u aangaande de problematiek van alcoholverkoop in tankstations gelegen aan de autosnelweg. Conform de specifieke wetgeving, mogen deze doorlopend open zijn indien ze geen alcohol verkopen met een alcoholvolumegehalte boven 6%. Helaas is er geen enkel tankstation in orde met deze regel. De meeste verkopen wijn, bier van meer dan 6%, aperitieven en soms zelfs geestrijke drank.

De goedbedoelde wet werd destijds ingevoerd om de consumptie van alcohol langs de autosnelweg te verminderen en de verkeersveiligheid te waarborgen. In ons land zijn momenteel alcoholische dranken nog steeds gemakkelijk, overal en op elk moment van de dag vrij te koop. Uit de recente studie 'Satre4' bleek dat een kwart van de Belgen de afgelopen maand wel eens achter het stuur kroop met te veel alcohol in het bloed.

In uw antwoord gaf u aan niet over specifieke gegevens te beschikken over de verkoop van alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 6% in de tankstations gelegen langs de autosnelwegen. Naar aanleiding van mijn vraag ging u uw administratie opdragen om een specifieke controlecampagne in te voeren.

Graag had ik antwoord gekregen op onderstaande vragen:

1) Werden er reeds gestart met controles op de alcoholverkoop in tankstations langs de autosnelwegen? Zo ja, hoeveel controles werden er sinds maart gehouden? Hoeveel overtredingen werden vastgesteld?

2) Indien nog geen controles gehouden werden, wat is de reden hiervan? Zijn er bepaalde problemen waarmee uw diensten geconfronteerd worden die controles bemoeilijken?

3) Welke strategie zal de minister uitwerken die kan garanderen dat de wet wordt nageleefd? Hoe zal de controlecampagne er uit zien?

4) Met het oog op de eindejaarsperiode, ziet de minister heil in een informatiecampagne om zowel winkeliers als chauffeurs te wijzen op de specifieke wetgeving?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2013 :

1. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling heeft zich beziggehouden met dit onderzoek. Volgens de conclusies van dat onderzoek, werden er vierentwintig tankstations gecontroleerd tussen 1 en 4 oktober jongstleden, zonder dat daarbij enige inbreuk op de wetgeving werd vastgesteld.

2. Gelet op het antwoord dat ik heb gegeven op de eerste vraag, is de tweede vraag zonder voorwerp.

3. Momenteel zijn de resultaten van de controlecampagne van oktober bevredigend. Ik sluit echter niet uit dat er een nieuwe controlecampagne komt. Ik herinner er bovendien aan dat de vervolging van dit type van inbreuk op basis van een klacht nog altijd mogelijk blijft.

4. Omdat er geen inbreuken werden vastgesteld tijdens de controles, denk ik niet dat een grote specifieke sensibiliseringscampagne nodig is. Een dergelijke campagne zou bovenop de bestaande campagnes komen betreffende alcohol achter het stuur, wat een veel grotere problematiek is.

Dit gezegd zijnde, wil ik de wet vervolledigen die de verkoop van alcohol langs de autosnelweg verbiedt, in overleg met de betrokken sectoren, om deze duidelijker te maken.