Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3754

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 november 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Import - Vlees - ArgentiniŽ - BraziliŽ - Hormonale stoffen

vlees
BraziliŽ
ArgentiniŽ
hormoon
gezondheidsinspectie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
toezicht op de invoer
EU-systeem voor snelle waarschuwing

Chronologie

21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5024

Vraag nr. 5-3754 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Unie (EU) eist garanties dat vlees dat naar de EU wordt geŽxporteerd afkomstig is van dieren die niet met een hormonale groeibevorderende stof zijn behandeld. Nederlands onderzoek naar importvlees uit Zuid-Amerika, meer bepaald uit ArgentiniŽ en BraziliŽ, toonde de aanwezigheid van verboden hormonale stoffen aan. De studie beperkte zich tot spiervlees, geÔmporteerd van buiten de Europese Unie. Het onderzoek naar het illegale gebruik van groeibevorderende stoffen vond plaats zowel gedurende de boerderijfase als ten tijde van de slacht. In zes monsters varkensvlees werden nortestosteron en boldenon aangetroffen. De aanwezigheid van die hormonen impliceert dat ook vlees van beren (niet gecastreerde mannelijke varkens) wordt geŽxporteerd. In een monster rundvlees overschreed het gehalte aan 17Ŗ-oestradiol de voorlopige grenswaarde van 0,1 Ķg/kg.

Mijn vragen aan de minister :

1) In Nederland is enkel spiervlees gecontroleerd. Hoe verloopt de controle op importvlees concreet in BelgiŽ? Kan de minister uitvoerig toelichten en aangeven hoeveel stalen werden onderzocht van respectievelijk varkensvlees, rundsvlees en paardenvlees en dat respectievelijk voor de jongste drie jaren? Zijn er evenveel positieve stalen als in Nederland?

2) Werden de afgelopen drie jaar verboden stoffen gevonden in de hierboven gevraagde onderzochte stalen? Zo ja, kan de minister uitvoerig toelichten om welke stoffen het gaat? In welke hoeveelheden kwamen ze voor? Is een bepaalde tendens vast te stellen?

3) Meent de minister dat de huidige controle op importvlees van buiten de EU volstaat? Zo ja, kan ze dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

4) Is de minister het met me eens dat naast de terecht strenge controle in ons land op hormonen er ook voldoende handhaving en controle moet zijn op het importvlees? Kan ze concreet en uitvoerig toelichten welke extra controle-eisen ze heeft ingevoerd en nog zal invoeren?