Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3239

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 29 september 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten

zelfstandig beroep
dubbel beroep
sociale bijdrage
pensioenregeling
officiŽle statistiek

Chronologie

29/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3237
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3238
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3240
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5113

Vraag nr. 5-3239 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn in BelgiŽ zo'n 220.000 mensen die een zelfstandig bijberoep uitoefenen. Dit cijfer blijft aangroeien. Zelfstandige in Bijberoep vormt voor velen een ideale springplank naar een eigen zaak.

De zelfstandige in bijberoep is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Vanaf een netto-belastbaar jaarinkomen van Ä 1 341,96 uit die zelfstandige activiteit, is de zelfstandige in bijberoep gehouden tot het betalen van sociale bijdragen.

De sociale bijdragen uit hoofde van een zelfstandig bijberoep genereren in de meeste gevallen geen sociale rechten en worden aanzien als louter een solidariteitsbijdrage.

Zelfstandigen in bijberoep die minstens dezelfde bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep openen wel pensioenrechten.

Graag had ik hieromtrent dan ook een gedetailleerd antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Welke is de totaliteit van de sociale bijdragen uit hoofde van een zelfstandig in bijberoep en dit op jaarbasis voor respectievelijk de laatste drie jaren?

2) Hoeveel zelfstandigen in beroep betalen geen sociale bijdrage?

3) Hoeveel zelfstandigen in bijberoep betalen minstens dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep?

4) Hoeveel pensioenen worden betaald aan deze laatste categorie?