Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-477

van Dirk Claes (CD&V N-VA) d.d. 12 maart 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Euro NCAP - Crashtests - Veiligheid (Pick-ups)

veiligheidsnorm
veiligheid van het vervoer
verkeersveiligheid
bedrijfsvoertuig
consumentenorganisatie

Chronologie

12/3/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008)
14/3/2008Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-144

Vraag nr. 4-477 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit tests, uitgevoerd door Euro NCAP – het Europees consortium van consumentenorganisaties, automobilistenclubs en overheidsinstanties – blijkt dat diverse zogenaamde “pick-ups” bijzonder onveilig zijn.

De pick-up is een terreinwagen met open laadbak en wordt tegenwoordig aangeprezen als een avontuurlijke gezinswagen, die door zijn grote en robuuste voorkomen de inzittenden een bijzondere bescherming zou bieden. Dat dit aanslaat blijkt uit de verkoopscijfers van dit soort wagens, want de verkoop van de pick-ups steeg in ons land tussen 2002 en 2007 met meer dan 53%. Het feit dat deze milieuonvriendelijke wagens nog steeds als lichte vrachtwagen mogen worden ingeschreven en dus een gunstig fiscaal regime genieten zal hier zeker en vast voor iets tussenzitten.

Nu heeft de Euro NCAP, toch een autoriteit op het vlak van veiligheidsmetingen, een onderzoek gedaan naar de werkelijke veiligheid van deze pick-ups. De resultaten waren ontluisterend en geven aan dat de veiligheid bij vele van deze modellen te wensen overlaat. En dit zowel voor de passagiers in de wagen als de zwakke weggebruiker op straat.

Mij interesseert het vooral wat er wordt gedaan met de gegevens van erkende consumentenorganisaties waaruit kan worden geconcludeerd dat sommige wagens, volgens betrouwbare tests, ondermaats scoren en een regelrechte bedreiging zijn voor de veiligheid.

- Welke procedure wordt er gevolgd na het bekendmaken van gegevens waaruit blijkt dat bepaalde types auto’s bijzonder onveilig zijn, zowel voor de inzittenden als andere weggebruikers?

- Wordt dit aangehaald binnen het kader van de Raad van de Europese Unie met de collegae van de geachte minister?

- Welke maatregelen zal zij concreet nemen na de tests van Euro NCAP waaruit blijkt dat diverse modellen pick-ups onbetrouwbaar zijn wat betreft de veiligheid?

Antwoord ontvangen op 14 maart 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

Ik begrijp uw bezorgdheid over de resultaten van crashtests uitgevoerd voor Euro NCAP.

Het vastleggen van de eisen waaraan wagens moeten voldoen alvorens ze in de handel mogen worden gebracht, valt echter niet onder mijn bevoegdheid, maar onder deze van de minister bevoegd voor Mobiliteit.

Indien ik het goed voorheb, worden deze eisen op Europees vlak vastgelegd.

Binnen de Raad van Europa is er bij mijn weten nog geen overleg over dit onderwerp geweest tussen de minister bevoegd voor bescherming van de veiligheid van de consumenten.