Auteurs- en sprekersregister betreffende "Taelman Martine" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aarlen - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1316
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Adoptie - Tegenwerking van homokoppels (4-115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-115
Adoptie - Tegenwerking van homokoppels (4-173)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-173
Adoptie - Tegenwerking van homokoppels (4-670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-670
Algemeen reglement elektrische installaties - Gemengde stroombanen - Aantal toegelaten stopcontacten - Versoepeling (4-4236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4236
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering (4-7457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7457
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering (4-7458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7458
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-151
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-152
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-2496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2496
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-5575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5575
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-66)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-66
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-661
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-67)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-67
Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1317
Autokeuringen - Keuring van de ophanging - Verouderde criteria - Aanpassing aan de Europese normen (4-5058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-5058
Autokeuringen - Keuring van de ophanging - Verouderde criteria - Aanpassing aan de Europese normen (4-6074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6074
Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport (4-989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-989
Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport (4-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-990
Banken voor menselijk lichaamsmateriaal - Intermediaire structuren - Samenwerkingsovereenkomsten met instellingen in het buitenland (4-6995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6995
Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie (4-7242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7242
Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie (4-7243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7243
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-2973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2973
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-2974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2974
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-5151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5151
Belgische auteursrechtenorganisaties - Leenvergoeding - Verhoging en voorwaarden - Bibliotheken van instellingen van het onderwijs en onderzoek - Toepassing - Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) - Standpunt (4-3429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-3429
Belgische auteursrechtenorganisaties - Leenvergoeding - Verhoging en voorwaarden - Bibliotheken van instellingen van het onderwijs en onderzoek - Toepassing - Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) - Standpunt (4-5851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5851
Belgische havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen (4-7231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7231
Bergen - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1318
Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen (4-274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-274
Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen (4-275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-275
Beveiliging tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars appartementen (4-595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 4-595
Beveiligingsystemen tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars van appartementen (4-3703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3703
Bewakinsagent - Opleiding - Opname in het middelbaar onderwijs - Overleg met de gemeenschappen (4-893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-893
Brugge - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1319
Brussel - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1320
Brussels Airport - Diefstallen -Aantallen - Informatie voor de reizigers (4-1271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1271
Brussels Airport - Diefstallen -Aantallen - Informatie voor de reizigers (4-1272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1272
Brussels Airport - Diefstallen -Aantallen - Informatie voor de reizigers (4-1273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1273
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-100
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-101
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-165
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-166
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-2501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2501
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-5580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5580
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-581
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-669
Charleroi - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1321
Co-ouderschap - Belastingvoordeel voor kinderen ten laste - Verdeling tussen de ouders - Bedragen en procedure (4-883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-883
Co-ouderschap - Belastingvoordeel voor kinderen ten laste - Verdeling tussen de ouders - Bedragen en procedure (4-884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-884
College van procureurs-generaal - Expertisenetwerken - Oprichting van twee nieuwe netwerken (4-896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-896
Comitť P - Ongegronde klachten - Maatregelen (4-1058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1058
Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging (4-1397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1397
Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging (4-373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-373
Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging (4-374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-374
Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging (4-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-609
Comitť van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden (4-167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-167
Comitť van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden (4-89)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-89
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht (4-7240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7240
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht (4-7241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7241
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven (4-2887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2887
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven (4-2888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2888
Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming (4-380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-380
Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming (4-381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-381
Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming (4-613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-613
Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming (4-691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-691
Computercriminaliteit - Schade - Rol van de overheid (4-930)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-930
Computercriminaliteit - Schade - Rol van de overheid (4-931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-931
Concurrentiebedingen bij klanten van dienstenchequebedrijven (Wettelijkheid van de sanctie voor klanten die een beroep doen op een concurrerende onderneming die werknemers tewerkstelt die minder dan 3 maanden voordien nog in dienst waren bij een dienstenchequebedrijf) (4-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 26-28 4-82 p. 26-28 (PDF)
Contractuele ambtenaren - Aanvullend pensioen - Kaderwet (4-6774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6774
Contractuele ambtenaren - Aanvullend pensioen - Kaderwet (4-6775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6775
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-1)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-1
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-148
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-2494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2494
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-659
De Post - Bestellen van brieven en pakjes - Kwaliteit en stiptheid van de dienstverlening (4-2143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2143
De Post - Bestellen van brieven en pakjes - Kwaliteit en stiptheid van de dienstverlening (4-2456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2456
De Post - Het sluiten van kantoren (4-805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-805
De Post - Onvoldoende gefrankeerd postpakket - Bijbetaling door de ontvanger - Herziening van het bestaande systeem (4-7448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7448
De Post - Sluiten van postkantoren - Postkantoor van het Federaal Parlement (4-2822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2822
De beveiliging van gevangenissen (Aantal ontsnapte gevangenen - Helicopternetten - Verplaatsing van gevangenen) (4-695)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 24-25 4-68 p. 24-25 (PDF)
De beveiliging van gevangenissen (Spectaculaire ontsnappingen via helicopter - Investeringen in veiligheid) (4-13)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 8-11 4-2 COM p. 8-11 (PDF)
De bouw van nieuwe instellingen voor geÔnterneerden (Te Gent en Antwerpen - Stand van zaken - Toestand geÔnterneerden) (4-1033)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-108
p. 9-11 4-108 p. 9-11 (PDF)
De gesloten jeugdinstellingen (Capaciteit) (4-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 34-37 4-111 p. 34-37 (PDF)
De homofobe maatregelen in Gambia (Schending van de mensenrechten) (4-319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-32
p. 12-13 4-32 p. 12-13 (PDF)
De informatisering van de hoven en rechtbanken (Vervanging van het project PHENIX door het project CHEOPS - Centrale verzending voor de arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel - Gerechtelijke elektronische adressen - Thuis bekijken van "just.fgov.be"-mail - Creatie bij de rechtbanken van koophandel van een elektronisch dossier van het faillissement of i.v.m. de continuÔteit - Elektronische betaling - Implementatie MaCH-applicatie op de vredegerechten - Opleiding van de gebruikers - Centrale printing - Mogelijkheid om telecommunicatiemiddelen en de elektronische handtekening te gebruiken bij KB) (4-497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 83-87 4-47 p. 83-87 (PDF)
De kansspelwetgeving (4-288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-288
De kansspelwetgeving (4-682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-682
De locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-474)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-49
p. 9-11 4-49 p. 9-11 (PDF)
De locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-48
p. 39-41 4-48 p. 39-41 (PDF)
De locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (Antwerpen en Brussels Gewest - Masterplan) (4-518)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen
4-52
p. 7-8 4-52 p. 7-8 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de NMBS (Evaluatie - Klachten i.v.m. stiptheid, informatieverstrekkingen, aansluitingen, capaciteit) (4-44)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 53-56 4-13 p. 53-56 (PDF)
De nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens (Onregelmatigheden bij de inlevering - Statistieken van het aantal - Werking van het centraal wapenregister - Onwettige feiten gepleegd door politieambtenaren) (4-552)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-57
p. 29-31 4-57 p. 29-31 (PDF)
De onderhandelingen met beklaagden op het vlak van financiŽle misdrijven over de strafmaat (Initiatief van parket-generaal Antwerpen - Onderhandelingen voor o.a. feiten van fraude en andere financiŽle misdrijven, waarbij het parket een lagere straf vordert in ruil voor medewerking en bekentenissen - Afwezigheid van wettelijk kader voor plea bargaining - Houding kabinet Justitie - Toepassingsveld) (4-731)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 31-34 4-72 p. 31-34 (PDF)
De opleiding van treinbestuurders (Nijpend gekwalificeerd personeelstekort - Liberalisering van de spoormarkt) (4-34)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 14-15 4-4 COM p. 14-15 (PDF)
De overbevolking in gevangenissen (4-166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 22-24 4-18 p. 22-24 (PDF)
De overplaatsing van zeven onderzoeksrechters in Brussel (Gerechtelijke achterstand - Integratie van in financiŽle zaken gespecialiseerde onderzoeksrechters in de wachtdienst van gemeenrecht versus strijd tegen de financiŽle criminaliteit) (4-25)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 5-6 4-3 COM p. 5-6 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens de commissie voor de justitie (S), de commissie voor de binnenlandse zaken en voor de administratieve aangelegenheden (S), de commissie voor de justitie (K), de commissie voor de binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt (K) en het federaal adviescomitť voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de dames Martine Taelman (S), Vanessa Matz (S) en Sonja Becq (K) en de heren Philippe Moureaux (S), Andrť Frťdťric (K) en Herman De Croo (K)
4-1606/2
p. 1-40 4-1606/2 p. 1-40 (PDF)
De publicatie van de wet op de kansspelen en het uitblijven van de publicatie over de samenstelling van de kansspelcommissie (4-1019)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-107
p. 43-44 4-107 p. 43-44 (PDF)
De spontane treinstaking te Charleroi (Stijging van klachten over afgeschafte treinen - Eventuele ontdubbeling van de lijn Antwerpen-Charleroi) (4-285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-28
p. 20-23 4-28 p. 20-23 (PDF)
De stand van zaken in het kader van de gevangenissenproblematiek (Masterplan voor renovatiewerken en bijkomende cellen - Oprichting nationale controle-instelling) (4-930)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 41-43 4-79 p. 41-43 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen (4-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-99
p. 50-52 4-99 p. 50-52 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen (Subsidies voor een nieuwe onderzoeksreactor) (4-899)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-92
p. 29-30 4-92 p. 29-30 (PDF)
De uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen (Everberg en AchÍne) (4-1620)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 51-52 4-117 p. 51-52 (PDF)
De uitbreiding van de gevangeniscapaciteit (Nieuwe instellingen voor geÔnterneerden - Nieuwe jeugdinstelling) (4-48)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 51-53 4-14 p. 51-53 (PDF)
De vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie (Stopzetting van de betaling van onregelmatige prestaties vanaf een afwezigheid van meer dan 30 dagen in afwachting van een nieuwe reglementering) (4-830)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 24-26 4-80 p. 24-26 (PDF)
De verkoop van de kazerne van Wolfstee (en andere voormalige domeinen in de provincie Antwerpen) (4-867)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 56-57 4-75 p. 56-57 (PDF)
Deeltijds kunstonderwijs Ė Muziekpartituren Ė Reproductierechten (Reproductie van korte fragmenten) (4-61)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-61
Dendermonde - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1322
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-2891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2891
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-2892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2892
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-5619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5619
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aantal begunstigden - Studie (4-2800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-2800
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Beslissingen over minderjarige kinderen - Opname in een gecentraliseerde database (4-2797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2797
Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister (4-1931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1931
Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister (4-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1932
Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister (4-1933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1933
Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister (4-2662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2662
Dienstencheques (Bestellingen van cheques voor de aangekondigde prijsverhoging - Voorlichting van de consument - Probleem van overmaking en crediteringsdate) (4-286)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-28
p. 9-11 4-28 p. 9-11 (PDF)
Dienstencheques - Verbod op gebruik door verenigingen - Aanpassing - Belastingvermindering (4-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-283
Dienstencheques - Verbod op gebruik door verenigingen - Aanpassing - Belastingvermindering (4-653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-653
Dinant - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1323
Doornik - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1324
Dragen van een veiligheidsgordel - Tijdelijke of definitieve vrijstellingen - Aantallen (4-7252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7252
Dragen van een veiligheidsgordel - Tijdelijke of definitieve vrijstellingen - Aantallen (4-7253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7253
Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen (4-2906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2906
Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen (4-2907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2907
Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen (4-6199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6199
Druggebruikers - Gent - Projecten (4-3138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3138
Druggebruikers - Pilootproject Proefzorg - Wettelijke basis - Uitbreiding (4-6335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6335
Drugs - Inbeslagname - Cijfers - Evolutie (4-1297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1297
Drugs - Inbeslagname - Cijfers voor 2008 - Evolutie (4-2825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2825
Drugs - Inbeslagnames - Evolutie (4-7247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7247
Drugsbeleid - Proefprojecten - Uitbreiding (4-839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-839
Dubbele nationaliteit - Aantal inwoners - Evolutie (4-490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-490
Dubbele nationaliteit - Aantal inwoners - Evolutie (4-631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-631
E313 - Ongevallen - Aantal processen-verbaal (Verkeersongevallen met lichamelijk letsel en met stoffelijke schade) (4-37)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-37
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Martine Taelman, gecoŲpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Progressieve invoering - Stand van zaken (4-113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-113
Elektronische identiteitskaart - Progressieve invoering - Stand van zaken (4-170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-170
Elektronische identiteitskaarten - Invoering - Stand van zaken - Eventuele achterstand (4-2827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2827
Eupen - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1325
Eurovignet - Automaten (4-433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-433
Eurovignet - Automaten (4-434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-434
Eurovignet - Automaten (4-435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-435
Eurovignet - Automaten (4-524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-524
Eurovignet - Automaten (4-531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-531
Eurovignet - Automaten (4-715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-715
FEDICT - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2017
FEDICT - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2667
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem (4-2511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2511
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem (4-284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-284
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem (4-681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-681
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken (4-149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-149
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken (4-2495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2495
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken (4-64)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-64
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken (4-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-660
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2001
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2726
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2004
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2005
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2411
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2010
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2011
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2012
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2644
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2666
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Aankoopcomitťs - Werklastmeting - Personeelsplan (4-7204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7204
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-1997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1997
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2264
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2002
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2575
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-5612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5612
Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2018
Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-2016
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Niet betaalde facturen - Bedragend (4-1998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1998
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-1999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1999
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2000
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2339
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2003
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2485
Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-1957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1957
Federale Overheidsdienst, Begroting en Beheerscontrole (B&B) - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-1958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1958
Federale aankoopcomitťs - Vlaanderen - Samenwerking rond onteigeningsdossiers voor gesubsidieerde fietspaden - Uitbreiding naar de aanleg van veilige fietspaden (4-7032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7032
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-155
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-156
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-2498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2498
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-5577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5577
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-663
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-70)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-70
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-71)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-71
GSM - Gebruik op de trein - Onopgeloste problemen (4-3529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3529
GSM - Gebruik op de trein - Onopgeloste problemen (4-3530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3530
Gelijke kansen voor holebi's (4-293)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-29
p. 7-9 4-29 p. 7-9 (PDF)
Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars rond jeugdcriminaliteit - Aantallen - Resultaten (4-7166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-7166
Gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars rond jeugdcriminaliteit - Aantallen - Resultaten (4-7167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7167
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-153
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-154
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-2497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2497
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-5576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5576
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-662
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-68)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-68
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-69)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-69
Gent - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1326
Gerechtelijke achterstand - Wegwerking - Termijnen (4-897)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-897
Gerechtelijke achterstand - Wet van 21†april†2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Ontbreken van uitvoeringsbesluiten (4-286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-286
Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting (4-1277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1277
Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting (4-2252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2252
Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting - Kosten (4-831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-831
Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting - Kosten - Concrete functionering (4-2820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2820
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten (4-1282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1282
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten (4-1283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1283
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten (4-832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-832
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik (4-2841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2841
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik (4-2842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2842
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik (4-5149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5149
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7238
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7239
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie (4-2839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2839
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie (4-2840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2840
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie (4-5148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5148
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7236
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7237
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Renovatie (4-1284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1284
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Renovatie (4-1285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1285
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten (4-1286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1286
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten (4-1287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1287
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract (4-2834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2834
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract (4-2835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2835
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract (4-5147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5147
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7234
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7235
Gerechtsgebouw van Antwerpen - Dakverlichting - Kosten in 2009 - Eventuele bijdragen van andere actoren (4-7230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7230
Gevangenissen - Beveiliging (4-825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-825
Gevangenissen - Beveiliging (4-826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-826
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-2524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2524
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5593
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-844
Gevangenissen - Drie nieuwe gebouwen - Locatie (4-1280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1280
Gevangenissen - Drie nieuwe gebouwen - Locatie (4-1281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1281
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7459
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7460
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken (4-2971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2971
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken (4-2972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2972
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-4815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4815
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-4838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4838
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-5712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5712
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3869
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5656
Gevangenissen - Overbevolking - Uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland (4-3696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3696
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken (4-7395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7395
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken (4-7396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7396
Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten (4-168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-168
Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten (4-4)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4
Gevangenissen - Stiptheidsacties - Taak van de politie - Kosten (4-582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-582
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-1964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1964
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-2569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2569
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-5610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5610
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-2525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2525
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-5594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5594
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-845
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3525
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3526
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3527
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-1965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1965
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-2570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2570
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-5611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5611
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-2530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2530
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-5596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5596
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-993
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen (4-6361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6361
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (4-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 72-74 4-24 p. 72-74 (PDF)
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (Aanscherping van de criteria - Bilaterale overbruggingsverdragen) (4-630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 46-48 4-57 p. 46-48 (PDF)
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-1288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1288
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-2543)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2543
Gezinsbijslag - Holebi - Cumulatie (4-437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-437
Gezinsbijslag - Holebi - Cumulatie (4-558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-558
HIV - Evolutie van de besmettingen - LeeftijdscategorieŽn - Preventiecampagne (4-436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-436
HIV - Evolutie van de besmettingen - LeeftijdscategorieŽn - Preventiecampagne (4-557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-557
Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen (4-440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-440
Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen (4-696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-696
Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen - Overleg met de gemeenschappen (4-2821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2821
Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen - Overleg met de gemeenschappen (4-5618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5618
Hartcentra - Locatie - Kempen (4-6570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6570
Hasselt - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1327
Haven van Antwerpen - Gestolen en verduisterde voertuigen - Aantallen - Evolutie (4-2852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2852
Haven van Antwerpen - Onderschepte gestolen of verduisterde wagens - Aantallen - Evolutie (4-7246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7246
Haven van Antwerpen - Scheepvaartpolitie - Onderschepte wagens (4-1298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1298
Havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen (4-1278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1278
Havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen (4-1279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1279
Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie (4-2832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2832
Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie (4-2833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2833
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-HťlŤne Crombť-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het CHEOPS-project (Informatisering van Justitie - Kritiek van het beheerscomitť Informatica van de rechterlijke orde op het functioneren van de projecten MaCH en Central printing en op het ontwerp van lastenboek voor de rechtbank van eerste aanleg - Nood aan uitvoeringsbesluiten en overleg met het BIRO) (4-880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 73-77 4-76 p. 73-77 (PDF)
Het aanleggen van elektriciteit op lijn 15 en lijn 15bis (Elektrificatie van de spoorlijnen Neerpelt-Herentals en Mol-Hasselt) (4-762)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en mnister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 13-14 4-76 p. 13-14 (PDF)
Het afbreken van de passerelles in de stations van Turnhout en Geel (Redenen - Communicatie met reizigers - Klachten - Veiligheid van de reizigers - Aantal in de provincie Antwerpen uitgebroken spoorovergangen) (4-777)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-77
p. 29-30 4-77 p. 29-30 (PDF)
Het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent (4-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Guy Vanhengel, vice-eerste minister en minister van Begroting en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 53-55 4-117 p. 53-55 (PDF)
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-225)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-25
p. 17-19 4-25 p. 17-19 (PDF)
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (Stand van zaken) (4-1619)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 49-51 4-117 p. 49-51 (PDF)
Het elektronisch toezicht (Enkelband - Huidige situatie - Uitbreiding tot voorlopige hechtenis - Nood aan fysieke controles) (4-637)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-64
p. 11-13 4-64 p. 11-13 (PDF)
Het elektronisch toezicht en de uitvoering van gevangenisstraffen tot drie jaar (Wachttijden voor een enkelband - Aanwervingen in de justitiehuizen - Strafonderbreking in afwachting van elektronisch toezicht) (4-453)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 21-23 4-48 p. 21-23 (PDF)
Het meten van de werklast van parketten en hoven van beroep (4-26)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 24-26 4-6 COM p. 24-26 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen (en overbrenging van veroordeelde niet-Belgen naar hun land van herkomst - Voorwaarden) (4-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Hoei - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1328
Hoge Raad voor de Justitie - Klachten - Gerechtelijke achterstand (4-1301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1301
Holebi's - Rechten - Transversale werkgroep - Stand van zaken (4-3531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3531
Holebi's - Rechten - Transversale werkgroep - Stand van zaken (4-5457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5457
Holebi's - Transversaal actieplan - Stand van zaken (4-3137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3137
Holebi's - Transversaal actieplan - Stand van zaken (4-5447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5447
Holebiís - Gelijke kansen (4-1276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1276
Holebiís - Gelijke kansen (4-2463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2463
Holebiís - Gelijke kansen (4-5428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5428
Hulde (2009-2010)      
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
Hulp aan bejaarden - Berekening van de tegemoetkoming - Verkoop van roerende en onroerende goederen - Rentevoet (4-1963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1963
Hulp aan bejaarden - Berekening van de tegemoetkoming - Verkoop van roerende en onroerende goederen - Rentevoet (4-2804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2804
Hulp aan bejaarden - Berekening van de tegemoetkoming - Verkoop van roerende en onroerende goederen - Rentevoet (4-6196)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6196
IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken (4-3135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3135
IJzeren Rijn - Ingebruikname - Vervoersprognose - FinanciŽle afspraken (4-3136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3136
IJzeren Rijn - Omkaderende maatregelen - Overleg met inwoners (4-1227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1227
Ieper - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1329)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1329
Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen (4-1299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1299
Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen (4-1300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1300
Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen (4-2682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2682
Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen (4-2717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2717
Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen (4-2849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2849
Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen (4-2850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-2850
Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen (4-2851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2851
Inbraak en brand - Beveiligingsmaatregelen - Belastingvermindering (4-3807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3807
Inbraak en brand - Beveiligingsmaatregelen - Belastingvermindering (4-5163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5163
Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting (4-1165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1165
Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting (4-1166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1166
Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting (4-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-281
Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting (4-596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-596
Internationaal treinverkeer - Daling - Oorzaken (4-3528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3528
Jeugdrechtbanken - Uitspraken - Aantallen en aard (4-3870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3870
Justitie - Hervorming - Informatisering - Prioriteiten (4-3697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3697
Justitie - Hervorming - Informatisering - Prioriteiten (4-5644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5644
Justitiehuizen - Elektronisch toezicht - Gebrek aan personeel - Opstellen van een nieuw lastenboek voor het technisch materiaal (4-2140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2140
Justitiehuizen - Elektronisch toezicht - Gebrek aan personeel - Opstellen van een nieuw lastenboek voor het technisch materiaal (4-2583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2583
Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden (4-6386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6386
Justitiehuizen - Maatschappelijke enquÍtes (4-1673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1673
Kempen - Hartcentrum - Vestiging - Negatief advies van de Raad van State - Nieuw initiatief - Samenwerking met de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Gouverneur van provincie Antwerpen - Rol (4-4550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4550
Kempen - Hartcentrum - Vestiging - Negatief advies van de Raad van State - Nieuw initiatief - Samenwerking met de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Gouverneur van provincie Antwerpen - Rol (4-5290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5290
Kempen - Legerterreinen - Gebruik (4-1296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1296
Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit (4-169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-169
Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit (4-36)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-36
Koperdiefstallen - Aantal - Nationaal Veiligheidsplan - Opname als prioriteit (4-583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-583
Koperdiefstallen - Eventueel effect van de economische crisis - Daling van het aantal diefstallen (4-7248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7248
Koperdiefstallen - Evolutie - Processen-verbaal - Opname van het misdrijf in het Nationaal Veiligheidsplan (4-2829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2829
Kortrijk - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1330
Ladingdiefstallen - Structurele samenwerking met Nederland - Bijhouden van statistieken (4-3873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3873
Ladingdiefstallen - Structurele samenwerking met Nederland - Bijhouden van statistieken (4-3874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3874
Ladingdiefstallen - Structurele samenwerking met Nederland - Bijhouden van statistieken (4-5970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5970
Lernout & Hauspie - Proces - Kosten (4-269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-269
Leuven - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1331
Luchthaven van Zaventem - Diefstallen - Eventuele daling - Bestaan van preventieve acties (4-7249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7249
Luchthavens - Diefstallen - Aantallen - Dalende evolutie (4-2828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2828
Luik - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1332
Marche-en-Famenne - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1333
Marktkramers - Installatie van een tachograaf - Verplichting (4-3140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3140
Mechelen - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1334
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-159
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-160
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-2500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2500
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-5579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5579
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-665
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-74)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-74
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-75)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-75
Ministerie van Defensie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2014
Misdrijven - Veelplegers - Definitie (4-438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-438
Misdrijven - Veelplegers - Definitie (4-439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-439
Misdrijven - Veelplegers - Definitie (4-620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-620
Misdrijven - Veelplegers - Definitie (4-695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-695
Mogelijke misbruiken in het kader van de huidige regularisatieoperatie (Gebruik van spookfirma's die valse arbeids- en huurovereenkomsten opstellen) (4-884)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-89
p. 35-37 4-89 p. 35-37 (PDF)
NMBS - Infrastructuurwerken - Stiptheidproblemen (4-1289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1289
NMBS - Infrastructuurwerken - Stiptheidproblemen (4-2423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2423
NMBS - Jaarverslag - Prijs (4-1751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1751
NMBS - Lijn Herentals-Brussel - Inlassen van een bijkomende halte te Vilvoorde (4-1239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1239
NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling (4-175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-175
NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling (4-62)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-62
NMBS - Niet-bewaakte parkings - Kosten voor de gemeenten (4-2986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2986
NMBS - Piekuurtrein Herentals-Brussel - Bijkomende treinen - Turnhout - Terugreis (4-1238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1238
NMBS - Sorry Pass - Lijn Antwerpen-Charleroi (4-1221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1221
NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel (4-1290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1290
NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel (4-1558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1558
NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel (4-2426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2426
NMBS - Station Antwerpen - Werken aan het Kievitplein - Evolutie (4-1291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1291
NMBS - Station Mol - Opening van drie concessies (4-1047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1047
NMBS - Treinen in gewijzigde samenstelling - Klachten (4-176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-176
NMBS - Treinen in gewijzigde samenstelling - Klachten (4-91)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-91
NMBS - Treinverbindingen - Overvolle treinen - Vertragingen (4-1750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1750
NMBS - Treinverbindingen - Overvolle treinen - Vertragingen (4-2434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2434
NMBS - Vertragingen op de treinverbindingen van en naar de Kempen - Gebrek aan dieselmaterieel - Oplossingen (4-2985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2985
NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten (4-1274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1274
NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten (4-1275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1275
NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten (4-2422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2422
Namen - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1308
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Renovatie van het station Brussel Centraal - Perrons - Ontbreken van zitbanken - Ontbreken van een dienstregeling (4-5059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-5059
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Renovatie van het station Brussel Centraal - Perrons - Ontbreken van zitbanken - Ontbreken van een dienstregeling (4-5843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5843
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations Herentals, Lier en Turnhout - Problemen - Communicatie aan de reizigers - Overvolle treinen - Lijn Herentals-Mol - Elektrificatie - Ombudsman van de NMBS - Klagen vanuit Kempense reizigers (4-4549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4549
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations Herentals, Lier en Turnhout - Problemen - Communicatie aan de reizigers - Overvolle treinen - Lijn Herentals-Mol - Elektrificatie - Ombudsman van de NMBS - Klagen vanuit Kempense reizigers (4-5800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5800
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Aantallen - FinanciŽle en materiŽle gevolgen (4-2823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2823
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Aantallen - FinanciŽle en materiŽle gevolgen (4-2824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2824
Neufch‚teau - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1309
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Aanpak van de verdwijningen van minderjarigen - Aanstelling van een voogd - Europese niet-begeleide minderjarigen in kwetsbare toestand) (4-243)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 31-35 4-26 p. 31-35 (PDF)
Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken (4-6566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6566
Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken (4-6567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6567
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-1895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1895
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-2567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2567
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-5609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5609
Nijvel - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1310
Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Minderjarigen (4-3866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-3866
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-82
p. 7 4-82 p. 7 (PDF)
  GecoŲpteerde senatoren
   Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-86
p. 9 4-86 p. 9 (PDF)
Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst (4-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2510
Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst (4-270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-270
Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst (4-5587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5587
Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst (4-680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-680
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Oudenaarde - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1311
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen (4-2881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2881
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen (4-2882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2882
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen (4-2883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2883
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen (4-2884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2884
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen (4-6198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6198
Parochieassistent - Statuut (4-2517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2517
Parochieassistent - Statuut (4-441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-441
Parochieassistent - Statuut (4-697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-697
Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen (4-162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-162
Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen (4-667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-667
Penitentiaire instellingen - Gedetineerde ouders - Rechten van de kinderen (4-88)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-88
Penitentiaire instellingen voor jongeren - Stand van zaken - Gebreken aan de instelling van Tongeren (4-6574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6574
Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging (4-174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-174
Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging (4-2655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2655
Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging (4-41)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 4-41
Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging (4-42)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-42
Pensioenen - Pensioensparen - Verschillen tussen mannen en vrouwen (4-2802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2802
Pensioenen - Pensioensparen - Verschillen tussen mannen en vrouwen (4-5545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5545
Pensioenen - Toegelaten activiteiten - Publicatie van een koninklijk besluit (4-1679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1679
Pensioenen - Toegelaten activiteiten - Publicatie van een koninklijk besluit (4-2611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2611
Pensioensparen - Aantallen - Resultaten (4-6776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6776
Pensioensparen - Aantallen - Resultaten (4-6777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-6777
Pensioensplit - Delen van pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Concrete wetgevende maatregelen (4-2081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2081
Pensioensplit - Delen van pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Concrete wetgevende maatregelen (4-2632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2632
Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken) (4-2514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2514
Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken) (4-358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-358
Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken) (4-689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-689
Politiecameraís - EfficiŽntie (4-1002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1002
Praktisch rijexamen - Beroepsmogelijkheden indien men niet geslaagd is - Gegevens van 2005 tot en met 2008 (4-2905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2905
Praktisch rijexamen - Falen - Bezwaren en beroepsprocedures - Evolutie (4-7251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-7251
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2007
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2008
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2009
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2665)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2665
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2015
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2013
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2628
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2006
Provincie Antwerpen - Achterstand bij werken - Aankoopcomitť (4-3691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3691
Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek) (4-297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-297
Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek) (4-298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-298
Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek) (4-683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-683
Radio-isotopen - Wereldwijde tekorten - Bouwen van een nieuwe installatie - Mutlipurpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications (MYRRHA)-project (4-4816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4816
Radio-isotopen - Wereldwijde tekorten - Bouwen van een nieuwe installatie - Mutlipurpose Hybrid Research Reactor for High-tech Applications (MYRRHA)-project (4-5312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5312
Rampenfonds - Hagelschade - Vergoeding (4-3057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3057
Rechtbanken - Het neerleggen van conclusies per fax - Veralgemening van het bereikte akkoord (4-3054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3054
Rechtbanken - Personeelsformaties - Evenwichtige verdeling (4-6573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6573
Rechterlijke orde - Werking - Bruikbaar statistisch materiaal (4-285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-285
Rechtszaken - BeŽdigde tolken of vertalers - Frequentie - Vergoeding (4-834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-834
Rechtszaken - BeŽdigde tolken of vertalers - Frequentie - Vergoeding (4-835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-835
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
4-44
p. 4-37 4-44 p. 4-37 (PDF)
   Bankcrisis - FinanciŽle en economische crisis - Nationale, Europese en internationale maatregelen - Veiligstellen van onze financiŽle instellingen
4-44
p. 30-31 4-44 p. 30-31 (PDF)
   Begrotingsevenwicht
4-44
p. 31 4-44 p. 31 (PDF)
   Gelijkschakeling van de minimumpensioenen van de zelfstandigen
4-44
p. 31 4-44 p. 31 (PDF)
   Lastenverlagingen voor ploegen- en nachtarbeid
4-44
p. 32 4-44 p. 32 (PDF)
   Meer efficiŽnte en performante overheid - Vermindering van het aantal ambtenaren
4-44
p. 31 4-44 p. 31 (PDF)
   Moeilijkheden die de bank Kaupthing doormaakt : penibele situatie van de rekeninghouders
4-44
p. 30 4-44 p. 30 (PDF)
  4-44
p. 30 4-44 p. 30 (PDF)
   Strafuitvoering
4-44
p. 33 4-44 p. 33 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
4-44
p. 32 4-44 p. 32 (PDF)
   Verhoging van de pensioenen
4-44
p. 31 4-44 p. 31 (PDF)
   Versterking van de jobkorting
4-44
p. 31 4-44 p. 31 (PDF)
Rijbewijs D1 - Gezinnen met tien leden - Eventueel uitzondering - Aantal uitgereikte rijbewijzen D1 (4-4548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4548
Rijbewijs bij ziekte - Vernieuwing bij ziekte - Federale retributie - Afschaffing (4-1882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1882
Rijbewijs bij ziekte - Vernieuwing bij ziekte - Federale retributie - Afschaffing (4-1883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1883
Rijbewijs bij ziekte - Vernieuwing bij ziekte - Federale retributie - Afschaffing (4-1884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1884
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Organentransport - Binnenland - Terugbetaling (4-1925)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1925
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Organentransport - Binnenland - Terugbetaling (4-2330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2330
Rijksregister - Meervoudige nationaliteit - Aantal registraties - Informatie van burgers en gemeentebesturen (4-2826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2826
Schijnhuwelijken - Aantallen - Negatieve adviezen - Vragenlijsten (4-1966)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1966
Schijnhuwelijken - Aantallen - Negatieve adviezen - Vragenlijsten (4-2571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2571
Schijnhuwelijken - Statistische informatie - Draaiboek (4-2848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2848
Smog - Snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur - Specifieke controles en resultaten - Informatie van buitenlandse bestuurders (4-2803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2803
Smog - Snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur - Specifieke controles en resultaten - Informatie van buitenlandse bestuurders (4-5929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5929
Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie van het aantal - Kosten voor de NMBS (4-7244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7244
Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie van het aantal - Kosten voor de NMBS (4-7245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7245
Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten (4-4885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4885
Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten (4-4886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4886
Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten (4-5716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5716
Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten (4-6038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6038
Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel (4-7393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7393
Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel (4-7394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7394
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-157
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-158
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-2499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2499
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-5578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5578
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-664
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-72)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-72
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-73)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-73
Tongeren - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1312
Treinverkeer - Stiptheid - Problemen met de verbindingen tussen Brussel en de Kempen (4-2977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2977
Turnhout - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1313
Uitlaten van honden - Verbod voor fietsers om al rijdend het dier aan de leiband te houden - "Springer"-systeem (4-276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-276
Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken (4-491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-491
Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken (4-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-647
Veelplegers (Veelvoudig recidivisten - Definitie) (4-350)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 68-69 4-34 p. 68-69 (PDF)
Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen (4-2895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2895
Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen (4-2896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2896
Verviers - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1314
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-2458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2458
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-985
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-986
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-987
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-988
Veurne - Rechtbank van eerste aanleg - Gerechtelijke achterstand (4-1315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1315
Virtuele kansspelen - Processen-verbaal - Aantallen - Gevolgen (4-3871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3871
Virtuele kansspelen - Processen-verbaal - Aantallen - Gevolgen (4-3872)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3872
Voorlopige hechtenis - Aanhouding (4-2518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2518
Voorlopige hechtenis - Aanhouding (4-442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-442
Voorlopige hechtenis - Aanhouding (4-698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-698
Voorlopige hechtenis - Duur (4-161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-161
Voorlopige hechtenis - Duur (4-666)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-666
Voorlopige hechtenis - Duur (4-76)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-76
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7576
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7577
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7578
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7579
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7580
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7581
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7582
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7583
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7584
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7585
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7586
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7587
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7588
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7589
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7590
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7591
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7592
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7593
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7594
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7595
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7596
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7597)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7597
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (4-1579)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein en Luckas Vander Taelen en mevrouw Martine Taelman
4-1579/1
p. 1-4 4-1579/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's (4-687)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-687/1
p. 1-11 4-687/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de kansspelwetgeving (Internetweddenschappen - Belspelletjes - Nood aan een wetgevend kader opdat een efficiŽnte controle mogelijk wordt met een juiste inning van de belastingen) (4-418)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman c.s.
4-418/1
p. 1-3 4-418/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de omvorming van het hypotheekregister tot een grondboekregister (4-614)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-614/1
p. 1-10 4-614/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Amendement nr 9 van de dames Martine Taelman en Ann Somers
4-1372/2
p. 3 4-1372/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voeren van een bewustmakingscampagne voor jonge vrouwen (Gevolgen van de carriŤrekeuze voor het pensioen - Terugschroeven of stopzetten van de beroepsbezigheden) (4-1171)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
4-1171/1
p. 1-13 4-1171/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg (4-923)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-923/1
p. 1-3 4-923/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren (4-591)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-591/1
p. 1-10 4-591/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doeltreffende samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale overheid betreffende de aanpak van kindermishandeling (4-774)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-774/1
p. 1-12 4-774/1 p. 1-12 (PDF)
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen (4-163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-163
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen (4-164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-164
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen (4-580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-580
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen (4-668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-668
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen (4-98)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-98
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen (4-99)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-99
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen (4-2889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2889
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen (4-2890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2890
Werkstraffen - Gemeentelijke of stedelijke coŲrdinator - Toelagen (4-299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-299
Werkstraffen - Gemeentelijke of stedelijke coŲrdinator - Toelagen (4-684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-684
Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding - Evolutie aantal scheidingen (4-251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-251
Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie (4-150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-150
Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie (4-65)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-65
Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Registratie van gegevens (4-3148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3148
Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Registratie van gegevens (4-5628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5628
Wet van 27†april†2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Manier van registreren van cijfermateriaal (4-387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-387
Wet van 27†april†2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Manier van registreren van cijfermateriaal (4-692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-692
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing (4-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1672
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing (4-2554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2554
Wetboek van strafvordering - Artikel 216quater - Snelrecht - Toepassing (4-7208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7208
Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Amendement nr 4 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-995/2
p. 3 4-995/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
4-31
p. 21-22 4-31 p. 21-22 (PDF)
   Vereenvoudiging van de procedure voor regeling van rechtsgebied
4-31
p. 22 4-31 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Wijziging wet op de verzachtende omstandigheden : regeling van rechtsgebied
4-31
p. 21-22 4-31 p. 21-22 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 39 tot 45 van mevrouw Martine Taelman
4-1409/4
p. 26-30 4-1409/4 p. 26-30 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 124, 126 en 129 tot 131 van mevrouw Martine Taelman c.s.
4-1409/8
p. 1-15 4-1409/8 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Administratieve boetes) (4-1232)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1232/1
p. 1-18 4-1232/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 3 en 6 tot 9 van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1053/2
p. 2-3 4-1053/2 p. 2-3 (PDF)
  4-1053/2
p. 5-8 4-1053/2 p. 5-8 (PDF)
  Amendement nr 139 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1053/6
p. 54-56 4-1053/6 p. 54-56 (PDF)
  Verslag van de dames Martine Taelman en Marie-HťlŤne Crombť-Berton
4-1053/7
p. 1-145 4-1053/7 p. 1-145 (PDF)
  Amendement nr 168 van mevrouw Martine Taelman
4-1053/10
p. 11 4-1053/10 p. 11 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers (Extralegaal voordeel voor werknemers) (4-1174)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
4-1174/1
p. 1-11 4-1174/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (Wijziging voorafgaande titel Wetboek Strafvordering : recht van de minderjarige zich burgerlijke partij te stellen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : rechtsvordering van minderjarigen) (4-126)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-126/1
p. 1-5 4-126/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Vorderingsrecht) (4-854)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune
4-854/1
p. 1-12 4-854/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders (Rechten van de pleegouders - Recht om gehoord te worden door de rechter in geval het belang van het kind gevaar loopt) (4-129)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-129/1
p. 1-6 4-129/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf (4-1231)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1231/1
p. 1-3 4-1231/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering en van zijn voorafgaande titel, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming en van het Strafwetboek) (4-974)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-974/1
p. 1-7 4-974/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf (4-1201)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1201/1
p. 1-2 4-1201/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Hypotheekwet wat betreft de toekenning aan de vereniging van mede-eigenaars van een voorrecht op onroerende goederen (4-592)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-592/1
p. 1-5 4-592/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de gedaagde te waarschuwen voor de gevolgen van het niet-verschijnen (4-132)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-132/1
p. 1-4 4-132/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Amendementen nrs 63 en 64 van mevrouw Martine Taelman c.s.
4-924/3
p. 91 4-924/3 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen (4-593)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-593/1
p. 1-6 4-593/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Kennisgeving - Niet-ontvankelijkheid) (4-20)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-20/3
p. 1-7 4-20/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Marc Verwilghen
4-320/1
p. 1-3 4-320/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht (Voorschotten welke de schuldeiser betaald heeft aan zijn medecontractant voor nog niet geleverde goederen, diensten of werk - Verhoogd risico op faillissement gezien de internationale economische en financiŽle crisis) (4-1319)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-1319/1
p. 1-3 4-1319/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie, in spoedeisende gevallen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-17)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-17/2
p. 1-2 4-17/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen (4-1124)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1124/1
p. 1-6 4-1124/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-139/1
p. 1-18 4-139/1 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 16 van mevrouw Martine Taelman
4-139/2
p. 1-8 4-139/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 32 tot 35 van mevrouw Martine Taelman
4-139/3
p. 8-10 4-139/3 p. 8-10 (PDF)
  Amendement nr 37 van mevrouw Martine Taelman
4-139/4
p. 1 4-139/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 51 van mevrouw Martine Taelman c.s.
4-139/5
p. 4 4-139/5 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 43 tot 50 van mevrouw Martine Taelman
4-139/5
p. 1-4 4-139/5 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders (4-1120)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1120/1
p. 1-25 4-1120/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-594/1
p. 1-2 4-594/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft (4-977)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-977/1
p. 1-3 4-977/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1255 van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft (Opheffing van beide vereisten) (4-1200)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1200/1
p. 1-4 4-1200/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 274 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft het positief injunctierecht (4-1202)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1202/1
p. 1-3 4-1202/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman
4-1202/2
p. 1-2 4-1202/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Martine Taelman
4-1202/3
p. 1 4-1202/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (4-920)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-920/1
p. 1-5 4-920/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten (4-605)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-605/1
p. 1-2 4-605/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman
4-605/2
p. 1 4-605/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Martine Taelman
4-605/3
p. 1-2 4-605/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Martine Taelman
4-605/5
p. 1-2 4-605/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek (Problemen met bomen dicht bij de scheiding tussen percelen) (4-435)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en Martine Taelman
4-435/1
p. 1-3 4-435/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (4-1076)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Nele Lijnen, de heer Paul Wille en mevrouw Martine Taelman
4-1076/1
p. 1-3 4-1076/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (4-922)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-922/1
p. 1-4 4-922/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek (Advocaat bij het Hof van Cassatie - Korpssterkte) (4-1127)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1127/1
p. 1-7 4-1127/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (4-1720)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heren Yoeri Vastersavendts en Philippe Mahoux
4-1720/1
p. 1-9 4-1720/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (Procedure - Relatie tussen vrederechter, beschermde persoon en voorlopige bewindvoerder - Multidisciplinair team - Testament) (4-1647)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1647/1
p. 1-13 4-1647/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek (Bewijswaarde van deurwaardersvaststellingen in het kader van een buitenambtelijke opdracht) (4-966)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-966/1
p. 1-4 4-966/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon (Vermijden dat het slachtoffer zich naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring of te leggen) (4-567)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-567/4
p. 1-15 4-567/4 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure van rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie : kennelijk ongegronde of niet ernstige aanvragen - Voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie) (4-16)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-16/3
p. 1-5 4-16/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm (4-1541)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Philippe Monfils, Francis Delpťrťe en Patrik Vankrunkelsven en de dames Christiane Vienne en Martine Taelman
4-1541/1
p. 1-8 4-1541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting (4-1126)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1126/1
p. 1-3 4-1126/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (4-921)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-921/1
p. 1-5 4-921/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 novembre 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (Horeca) (4-1131)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1131/1
p. 1-3 4-1131/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen (Co-ouderschap : verdeling van de uitbetaling van de kinderbijslag tussen beide ouders) (4-194)      
  Voorstel van de dames Magriet Hermans en Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-194/1
p. 1-4 4-194/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht (4-613)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-613/1
p. 1-5 4-613/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat (Wegwerken van een aantal juridische onvolkomenheden m.b.t. de regels over de samenstelling van de verschillende benoemingscommissies voor het notariaat) (4-735)      
  Amendementen nrs 12 tot 16 van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-735/3
p. 2-5 4-735/3 p. 2-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaat-notarissen op te trekken (4-1322)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
4-1322/2
p. 1-3 4-1322/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-81
p. 47 4-81 p. 47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte (4-286)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Martine Taelman
4-286/1
p. 1-7 4-286/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur (Samenwerking tussen openbare partners enerzijds en rechtspersonen naar privaat recht anderzijds) (4-1125)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1125/1
p. 1-3 4-1125/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (4-919)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Paul Wille en Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Martine Taelman
4-919/1
p. 1-6 4-919/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Her voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen : aanvulling paragraaf 4, artikel 11 en verlenging van de amnestietermijn) (4-171)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-171/1
p. 1-4 4-171/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijziging te vergemakkelijken (4-1173)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1173/1
p. 1-7 4-1173/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk (Nietigverklaring van het huwelijk : wijziging art. 184 Burgerlijk Wetboek - Nietigverklaring door de strafrechter : aanvulling art. 391 sexies Strafwetboek en art. 79bis van de vreemdelingenwet van 15 december 1980) (4-727)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman c.s.
4-727/1
p. 1-10 4-727/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-127/1
p. 1-12 4-127/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw Martine Taelman
4-127/2
p. 1-5 4-127/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 14 van mevrouw Martine Taelman
4-127/3
p. 1-3 4-127/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 16 van mevrouw Martine Taelman
4-127/4
p. 1-2 4-127/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever (Artikel 1798, eerste lid : beperking van de vordering tot de schuldvorderingen die verband houden met werken op de bouwplaats en dit zoals ze door de bouwheer aan de hoofdaannemer en daarna aan de onderaannemer werden toegewezen) (4-968)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-968/1
p. 1-3 4-968/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten (Onderhoudsverplichting ook ten belope van de schenkingen die de onderhoudsplichtigen van de ascendenten verkregen) (4-125)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-125/1
p. 1-3 4-125/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit inzake de verjaring (Instellen van een administratieve procedure voor de Raad van State stuit de verjaring van de burgerlijke schadevergoeding) (4-140)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-140/1
p. 1-6 4-140/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-16
p. 35-38 4-16 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind (4-1356)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1356/1
p. 1-6 4-1356/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur (4-556)      
  Voorstel van de heer Marc Verwilghen en mevrouw Martine Taelman
4-556/1
p. 1-5 4-556/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde (Onwaardigheid om te erven - Herroeping van schenkingen wegens ondankbaarheid - Verval van de huwelijksvoordelen bij onbetamelijk gedrag van de echtgenoot - Recht op levensonderhoud t.l.v. de nalatenschap - Opheffing artikel 33, 5į, wet 8 april 1965 op de jeugdbescherming) (4-138)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-138/1
p. 1-22 4-138/1 p. 1-22 (PDF)
  Intrekking
4-82
p. 84 4-82 p. 84 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) (4-10)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Martine Taelman
4-10/2
p. 3 4-10/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-16
p. 35-38 4-16 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de erfrechtelijke reserve van de descendenten te berekenen per staak (4-130)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-130/1
p. 1-5 4-130/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de geestesgestoorde onder voorlopig bewind met machtiging van de vrederechter te laten testeren (Maken van een testament) (4-141)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-141/1
p. 1-6 4-141/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen (4-170)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-170/1
p. 1-7 4-170/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Artikelen 739, 744 en 787) (4-131)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-131/1
p. 1-4 4-131/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de buitengewone kosten in het kader van een onderhoudsuitkering (Kosten m.b.t. de gzondheidstoestand, de opleiding en ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind en die een uitzonderlijk, niet te voorzien karakter vertoont) (4-775)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-775/1
p. 1-4 4-775/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning (Burgerlijk Wetboek artikel 1476 - De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft kennis aan de andere partij bij aangetekende brief i.p.v. bij betekening) (4-967)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-967/1
p. 1-3 4-967/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman en de heer Guy Swennen
4-967/2
p. 1-2 4-967/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Martine Taelman
4-967/2
p. 2 4-967/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Martine Taelman
4-967/3
p. 1-2 4-967/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen (4-1026)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
4-1026/1
p. 1-4 4-1026/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlik Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (4-1569)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Cťline Fremault en de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts
4-1569/1
p. 1-27 4-1569/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie (4-589)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en Patrik Vankrunkelsven
4-589/1
p. 1-3 4-589/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Martine Taelman en van de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1115/2
p. 1-2 4-1115/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie (Wedden - Pensioenen - Uittredingspremie) (4-1128)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1128/1
p. 1-7 4-1128/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de betekening in strafzaken betreft (Gelijkschakeling met de betekening in burgerlijke zaken) (4-1189)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1189/1
p. 1-11 4-1189/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging tot verzoening bij echtscheiding betreft (De rechter kan een poging tot verzoening ondernemen) (4-1034)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1034/1
p. 1-4 4-1034/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft (Rechter van de plaats van het ongeval) (4-806)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Marc Verwilghen
4-806/1
p. 1-5 4-806/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen (4-639)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-639/1
p. 1-8 4-639/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland (4-590)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-590/1
p. 1-4 4-590/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de fiscale behandeling van bilocatie (Gezamelijke uitoefening van het ouderlijk gezag na (echt)scheiding : verblijfsregeling van de kinderen - Kinderen ten laste) (4-128)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-128/1
p. 1-6 4-128/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende invoering van een tax-shelterregeling ten behoeve van de podium- en theaterkunsten, inclusief musicals (4-917)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Berni Collas en mevrouw Martine Taelman
4-917/1
p. 1-12 4-917/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering inzake de kennisgeving van het cassatieberoep (4-1129)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1129/1
p. 1-3 4-1129/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het vonnis als op tegenspraak (Termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie) (4-1130)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
4-1130/1
p. 1-3 4-1130/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden (4-964)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
4-964/1
p. 1-5 4-964/1 p. 1-5 (PDF)
Wolfstee - Kazerne en Terreinen - Bestemming (4-1295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1295
Zedenfeiten in het openbaar - Processen-verbaal - Aantallen - Evolutie (4-3114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3114
Zedenfeiten in het openbaar - Processen-verbaal - Aantallen - Evolutie (4-5940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5940
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding (4-116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-116
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding (4-117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-117
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding (4-171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-171
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding (4-172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-172
Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding (4-584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-584
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999