Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7231

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Belgische havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen

tabaksindustrie
tabak
zwarte handel
douane
haveninstallatie
officiŽle statistiek

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
15/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7231 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-2832 antwoordde de geachte minister dat de Administratie der douane en accijnzen in 2008 98†001†540 sigaretten in beslag nam.

In 2008 werden ook 37 867 800 sigaretten uit onderschepte smokkeltransporten "bewaakt afgeleverd" aan het buitenland, in toepassing van artikel 40bis van het Wetboek van Strafvordering.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gesmokkelde sigaretten werden in 2009 onderschept in onze havens?

2. Hoeveel waren dat er tussen 2000 en 2009?

3. Kan de geachte minister deze cijfers gedetailleerd per haven weergeven?

4. Hoeveel van het totaal aantal in die periodes onderschepte smokkelsigaretten werd in onze havens gevonden?

5. Hoeveel sigaretten werden in 2009 "bewaakt afgeleverd" aan het buitenland?

6. Is er een stijgende trend merkbaar in het aantal gesmokkelde sigaretten dat in deze periodes door zijn administratie werd onderschept?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

1. De Administratie der douane en accijnzen heeft in 2009 in onze havens een globale hoeveelheid van 70 050 940 gesmokkelde sigaretten onderschept.

2/3 De hierna vermelde hoeveelheden sigaretten werden onderschept in de respectievelijke Belgische havens:

Periode 2000 – 20009


Antwerpen


Zeebrugge

Oostende


Gent


Totaal


2009

67 089 800

2 961 140

0

0

70 050 940

2008

79 606 040

18 395 500

0

0

98 001 540

2007

59 142 400

2 780 000

0

2 000

61 924 400

2006

134 418 000

5 000 000

0

1 509 000

140 927 000

2005

203 536 800

0

0

29 360

203 566 160

2004

124 287 280

0

0

18 000

124 305 280

2003

136 950 080

11 311 600

0

40 000

148 301 680

2002

232 687 660

0

0

39 900

232 727 560

2001

249 339 730

5 027 600

0

31 140

254 398 470

2000

248 427 200

9 934 600

0

20 000

258 381 800

4.

Periode

Percentage inbeslagnames in de havens ten opzichte van de totale hoeveelheid


2009

44.21 %

2008

28,99 %

2007

34,19 %

2006

80,65 %

2005

66,57 %

2004

51,43 %

2003

60,50 %

2002

67,35 %

2001

76,21 %

2000

80,96 %

Ik vestig in dit verband de aandacht op het feit dat, wat deze vraag betreft, enkel rekening werd gehouden met de in de Belgische havens effectief in beslag genomen sigaretten.

In een aantal gevallen werden immers onderschepte smokkeltransporten vanuit die havens “bewaakt afgeleverd” naar het buitenland, in toepassing van artikel 40bis van het Wetboek van Strafvordering. Het gaat concreet om de volgende hoeveelheden:

Periode


Bewaakte afgeleverde hoeveelheden naar het buitenland

2009

18 300 000 sigaretten

2008

37 876 800 sigaretten

2007

15 572 000 sigaretten

2006

44 956 800 sigaretten

2005

43 807 200 sigaretten

6. Dalende trend.