Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2800

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2009

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aantal begunstigden - Studie

ministerie
alimentatieplicht
officiŽle statistiek
sociaal onderzoek

Chronologie

14/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2800 d.d. 14 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1931 of er cijfergegevens voorhanden zijn waaruit het aantal personen dat op de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) een beroep kan doen kan worden geŽvalueerd, antwoordde de minister van FinanciŽn dat de enige oplossing een socio-demografische studie is, vanuit het perspectief van de grondvoorwaarden om beroep te kunnen doen op de DAVO, die de bestaande statistieken bestudeert of de noodzakelijke enquÍtes verricht. Voor zo'n studie is een budget vereist. Tussen de beleidscel van de minister van FinanciŽn en die van de geachte Staatssecretaris zouden contacten worden opgenomen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte staatssecretaris :

1. Is er al contact geweest tussen de beleidcel van de minister van FinanciŽn en de zijne met betrekking tot de Dienst voor alimentatievorderingen ?

2. Zo ja, wat is het resultaat van dit onderhoud ?

3. Wordt er een budget vrijgemaakt om een studie uit te voeren voor een evaluatie van het aantal personen dat op de Dienst voor alimentatievorderingen een beroep kan doen ? Zo ja, om welk bedrag gaat het ? Zo neen, waarom meent hij dat een studie niet nodig of wenselijk is ?

4. Welke timing hanteert hij voor deze studie ?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

  1. Mijn beleidscel heeft inderdaad reeds twee bijeenkomsten gehouden met de beleidscel van de minister van Financiën. Tijdens de laatste bijeenkomst op 15 januari jongstleden was ook de beleidscel van de staatssecretaris voor de Armoedebestrijding aanwezig.

  2. De drie beleidscellen zijn de lancering van een socio-demografische studie genegen. Er is gevraagd aan de DAVO om een ontwerp van lastencohier voor een dergelijke studie op te stellen tegen het einde van deze maand. Op 6 maart 2009 zal er een evaluatievergadering omtrent dit ontwerp worden gehouden op mijn beleidscel, weerom samen met de beleidscellen van de minister van Financiën en van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding.

  3. en 4. Het is nog wat vroeg om een exacte timing naar voor te schuiven. De eerstvolgende etappes zijn het opstellen van een ontwerp van lastencohier en de financiering van de studie, waaraan er zoals gezegd momenteel gewerkt wordt.