Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7248

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Koperdiefstallen - Eventueel effect van de economische crisis - Daling van het aantal diefstallen

koper
diefstal
officiŽle statistiek

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
27/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7248 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2009 sloeg de economische crisis toe, ook de prijs van het koper daalde. Om inzicht te krijgen of dat impact had op het aantal koperdiefstallen stelde ik graag volgende vragen.

1. Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal koperdiefstallen dat in 2009 werd gepleegd? Hebben de arrondissementeel informatiekruispunten hierover gegevens?

2. Hoeveel processen-verbaal werden er per gerechtelijk arrondissement opgesteld?

3. Is er in vergelijking met de vijf voorgaande jaren sprake van een (significante) daling van dat soort criminaliteit? Blijft het een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1 Er zijn nog geen definitieve cijfers voor gans het jaar 2009 beschikbaar. De cijfers zijn uiteraard ook beschikbaar voor de Arrodissementele Informatiekruispunten.

2.Gelieve als bijlage de tabellen met het aantal geregistreerde feiten (is relevanter dan het aantal processen-verbaal betreffende “metaaldieftallen” waarbij koper werd gestolen. De gegevens werden opgemaakt per gerechtelijk arrondissement voor de volledige jaren 2005 tot en met 2008 alsook voor de eerste drie trimesters van 2009.

3.. Overzicht metaaldiefstallen gedurende de laatste vijf jaar:

2005: 1 533

2006: 3 056

2007: 3 833

2008: 3 565

2009: 1 118 (tijdens eerste negen maanden).

We stellen vast dat vanaf 2006 het aantal metaaldiefstallen enorm is gestegen. Dit had zeker te maken met de fel gestegen metaalprijzen in deze periode. Vanaf november 2008 stellen we een duidelijke daling vast van het aantal feiten, hetgeen onder andere samenhangt met de daling van de prijzen.

In het raam van de aanpak van de rondtrekkende dadergroepen zijn de metaaldiefstallen opgenomen als prioritair in het Nationaal Veiligheidsplan, dat loopt van 2008 tot en met 2011. Zeker met de stijgende metaalprijzen in het vooruitzicht blijft deze problematiek een prioriteit.

Koper

2005

2006

2007

2008


2009


Antwerpen

48

87

129

160


49


Arlon

14

23

90

47


7


Brugge

10

20

44

28


3


Brussel-19

39

98

137

133


49


Charleroi

60

172

201

163


61


Dendermonde

13

43

56

51


14


Dinant

11

34

39

42


12


Eupen

1

5

10

8


7


Gent

30

90

105

79


19


Halle-Vilvoorde

10

37

62

71


18


Hasselt

14

44

51

41


8


Huy

5

29

40

27


1


Ieper

1

4

5

9


1


Kortrijk

9

32

55

38


11


Leuven

6

30

24

39


7


Liège

22

63

165

145


40


Marche-en-Famenne

2

9

34

20


3


Mechelen

18

27

42

38


14


Mons

20

73

97

77


24


Namur

10

43

83

53


6


Neufchâteau

4

8

24

26


2


Nivelles

4

21

29

26


8


Oudenaarde

3

10

15

14


3


Tongeren

7

52

58

83


21


Tournai

10

32

57

45


10


Turnhout

6

49

72

49


7


Verviers

2

24

15

18


8


Veurne

1

3

6

9
Totaal

380

1 162

1 745

1 539


413