Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5447

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Holebi's - Transversaal actieplan - Stand van zaken

seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
gelijke behandeling
vaderschapsverlof

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3137

Vraag nr. 4-5447 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 14 mei 2008 stelde ik in de plenaire vergadering van de Senaat de mondelinge vraag nr. 4-293 of de geachte minister het vaderschapsverlof genderneutraal wou maken (Handelingen, nr. 4-29, blz. 7). "Natuurlijk moet daarover nog overleg worden gepleegd in het Parlement. Ik ben daar zeker toe bereid" luidde het antwoord.

Ik stelde tevens de vraag of de geachte minister samen met haar collega's een horizontaal beleid wenste te voeren met betrekking tot de holebi's, opdat de rechten voor holebi's bij alle departementen (sociale zaken [stijgend aantal besmettingen met het menselijk immuundeficiŽntievirus (HIV - Human Immunodeficiency Virus) onder holebi's], asielbeleid, justitie [sociale ouders], buitenlandse zaken [nieuwe Europese richtlijn inzake anti-discriminatie die in de maak is en die homoseksualiteit niet als anti-discriminatiegrond zou bestempelen omwille van de druk van enkele conservatieve Europese landen], Ö). De geachte minister antwoordde : "Uiteraard zal ik met mijn collega's samenwerken over dit onderwerp en een transversaal actieplan uitwerken".

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoever staat het met het door de geachte minister aangekondigde overleg in verband met het gender-neutraal maken van het vaderschapsverlof ? Heeft dit overleg reeds plaatsgevonden ? Zo ja, wanneer en wat waren de conclusies ?

2. Hoever staat het met haar aangekondigd transversaal actieplan met betrekking tot de holebi's ? Wanneer wenst zij dit te bespreken in het Parlement ? Is het reeds beschikbaar ter inzage ?