Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5716

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten

jeugdcriminaliteit
bemiddelaar
administratieve sanctie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
7/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4885

Vraag nr. 4-5716 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steden en gemeenten sluiten samenwerkingsovereenkomsten af inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit.

Daarbij wordt een bemiddelaar voor jeugdcriminaliteit aangesteld voor het desbetreffende gerechtelijke arrondissement. Dit op basis van een regeringsbeslissing van 28 april 2006 waarbij de regering een voltijdse bemiddelaar ter beschikking stelt van de steden en gemeenten van de gerechtelijke arrondissementen voor een vlottere implementering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel bemiddelaars rond jeugdcriminaliteit kent ons land?

2. Hoeveel kost deze maatregel aan de federale Schatkist?

3. Welke resultaten werden tot nog toe geboekt? In hoeveel gevallen kon bemiddeling tot resultaat leiden? In hoeveel gevallen moest er toch een administratieve sanctie uitgeschreven worden?

4. Hoeveel bemiddelingen gebeuren er jaarlijks per gemeente uit het arrondissement Turnhout? Zijn er significante verschillen met andere arrondissementen in de provincie Antwerpen (Antwerpen en Mechelen)?

5. Hoeveel bemiddelingen gebeurden er in 2006, 2007,2008 en tot nog toe in 2009? Welke tendens speelt er zich af (stijgend / dalend)? Hoe verklaart u deze cijfers en welke conclusies trekt de geachte minister?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2010 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.