Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1290

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de eerste minister

NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
grootschalige projecten
begroting
hinder

Chronologie

24/7/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008)
1/8/2008Antwoord

Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1558

Vraag nr. 4-1290 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zaterdag 21 juni 2008 werd de koepel van het Centraal station te Antwerpen opnieuw opengesteld. Tussen mei 2007 en juli 2009 worden de gevel en de koepel onder handen genomen. De kostprijs werd begroot op 8,75 miljoen euro. Aan de koepel zelf is heel wat koper aangebracht. Koper dat in prijs gestegen is, samen met nog enkele andere bouwmaterialen.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Haalt de NMBS de voorziene einddatum met de werken aan de gevel en de koepel van het Centraal station te Antwerpen?

2. Wordt de geraamde kostprijs (8,75 miljoen euro) overschreden door de werkelijke kosten (onder andere door de gestegen prijzen van bouwmaterialen)?

3. Plant de NMBS een initiatief naar de reizigers toe in 2009, omdat zij twee jaar lang hinder hebben ondervonden van de werken?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2008 :

De vraag van het geachte lid wordt toegezonden aan de minister van Overheidsbedrijven daar ze tot haar bevoegdheden behoort.