Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2833

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie

haveninstallatie
tabak
zwarte handel
douane
officiŽle statistiek

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2832

Vraag nr. 4-2833 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1278 antwoordde de geachte minister dat de administratie der Douane en Accijnzen, in 2005, 203 564 160 sigaretten in beslag nam. In 2006 waren dat er 95 962 800 en in 2007, 50 673 400.

De Douane neemt dus steeds minder sigaretten in beslag.

Vandaar mijn vragen om inzicht te krijgen of deze daling zich voorzet en waarom dan wel :

1. Hoeveel gesmokkelde sigaretten zijn onderschept in 2008 in onze havens ?

2. Kan de geachte minister deze cijfers gedetailleerd per haven weergeven ?

3. Hoeveel is het aandeel gesmokkelde sigaretten dat in havens gevonden wordt ten opzichte van het totaal aantal onderschepte gesmokkelde sigaretten in deze periode ?

4. Is er een stijgende trend merkbaar in het aantal gesmokkelde sigaretten dat in deze periode door de federale politie werd onderschept ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Voor een cijfermatig beeld van de sigarettenfraude verwijs ik u naar mijn collega van Financiën, die bevoegd is voor Douane en Accijnzen (schriftelijke vraag nr. 4-2832).

De federale scheepvaartpolitie deed in 2008 geen inbeslagnames van sigaretten in de havens, behalve vier fardes namaaksigaretten in de haven van Oostende.