Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-831

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting - Kosten

openbaar gebouw
verlichting
Regie der Gebouwen

Chronologie

22/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
14/5/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-831 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dakverlichting van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen is zeer knap. Indien het een jaar lang gedurende gemiddeld acht uur per nacht zou blijven branden, kost het 5 500 euro. Dat antwoordde de geachte minister op een mondelinge vraag van collega Claude Marinower in de Kamer van volksvertegenwoordigers (vraag nr.†51-14207, Kamer, Integraal verslag nr. C1213, blz. 37). De FOD Justitie zou deze kosten niet alleen willen dragen en op zoek moeten naar sponsors. De stad Antwerpen werd gevraagd bij te springen.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan verlichtingskosten van het dak van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen in 2007?

2. Komt de stad Antwerpen voor een deel tussen in de kosten? Of werden er andere sponsors gevonden?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2008 :

Naar aanleiding van haar vermeide vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

1. Vermits de verbruikskosten voor de nutsvoorzieningen betaald worden door de FOD Justitie, is het voor de Regie der Gebouwen onmogelijk om de exacte verbruikskosten voor de verlichting te geven, De dakverlichting heeft in 2007 hooguit twintig dagen gefunctioneerd.

2. Voorlopig komt noch de stad Antwerpen, noch een andere sponsor tussen in de verbruikskosten voor de dakverlichting.