Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7251

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Praktisch rijexamen - Falen - Bezwaren en beroepsprocedures - Evolutie

verkeersopleiding
rijbewijs

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
19/4/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7251 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Na het praktisch rijexamen kan een leerling die geslaagd is voor het examen het aanvraagformulier "Aanvraag voor een rijbewijs" krijgen van de examinator. Wanneer de leerling echter gezakt is, en dit niet aanvaardt, kan hij naar de hoofdexaminator of de directeur van het examencentrum stappen. Ook kan men een brief sturen naar het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wanneer men een tweede keer gezakt is, dient men binnen de veertien dagen bij de FOD beroep aan te tekenen.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel brieven ontving het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2009 van mensen die bezwaar aantekenden omdat ze niet geslaagd waren voor hun praktisch rijexamen?

2. Hoeveel keer werd er beroep aangetekend na een tweede falen in 2009?

3. Is er sprake van een dalende of stijgende trend op gebied van bezwaren/beroepsprocedures over een periode van tien jaar bekeken? Welke conclusies trekt de geachte staatssecretaris?

Antwoord ontvangen op 19 april 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

  1. In 2009 ontving het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in totaal 155 brieven in verband met beslissingen van examencentra. Van deze klachten waren 111 een officieel beroep, aangetekend tegen een mislukking voor het praktisch examen en 29 een uiting van ongenoegen over de beslissing van het examencentrum. Van de overige brieven betroffen er vijf de weigering van kandidaten voor het praktisch examen om administratieve en technische redenen. De overige tien brieven bevatten algemene klachten over de organisatie van de examencentra, zoals wachttijden en de taal waarin examens kunnen worden afgelegd.

  2. In 2009 werd 111 keer een beroep aangetekend na een tweede falen.

  3. De beschikbare cijfers beslaan een periode van vijf jaar en tonen een stijging aan van 43 beroepen in 2005 tot 111 beroepen in 2009. Hieruit kan worden afgeleid dat het aantal mislukkingen voor het praktisch examen in die periode is gestegen en dat meer kandidaten hun toevlucht zoeken in de voorziene beroepsprocedure.