Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2906

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen

verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
27/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2907

Vraag nr. 4-2906 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een handicap en zwangere vrouwen kunnen een aanvraag tot vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel indienen bij de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid vergezeld van een doktersattest.

Vandaar mijn vragen aan de geachte Staatssecretaris :

1. Hoeveel aanvragen tot vrijstelling voor het dragen van een veiligheidsgordel ontving de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2008 ? Hoeveel waren dat er in 2007,2006 en 2005 ?

2. Hoeveel van de aanvragen werden in deze periodes geweigerd ? Welke is de voornaamste reden ? Hoeveel bestuurders/passagiers ontvingen een vrijstelling ?

3. Hoeveel mensen zijn er op dit ogenblik vrijgesteld voor het dragen van een veiligheidsgordel ?

4. Hoeveel tijdelijke vrijstellingen werden uitgereikt en hoeveel zonder limietdatum van geldigheid ?

Antwoord ontvangen op 27 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

In de tabel hieronder vindt u het aantal vrijstellingen dat werd afgeleverd in de periode 2005-2008. Het betreft de aanvragen die door de dokter als gegrond werden beoordeeld.


Onbeperkt in de tijd

Beperkt in tijd

2005

3 629

569

2006

2 903

746

2007

2 543

696

2008

2 691

687

Het is van belang erop te wijzen dat het directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid zich beperkt tot een formalistische controle van de aanvraag. Het weigeren van een aanvraag omwille van het ontbreken van een gegronde medische reden om de gordel niet te dragen, komt uitsluitend de dokter toe. Er zijn dan ook geen gecentraliseerde cijfers beschikbaar omtrent het aantal aanvragen dat werd geweigerd.

In de periode 1975-2008 werden in totaal 289 334 vrijstellingen afgeleverd waarvan 257 468 met onbeperkte geldigheid. Aangezien nabestaanden quasi nooit de vrijstellingskaart van een overledene terugsturen, kan ik u geen exact cijfer geven over het aantal mensen dat op dit ogenblik vrijgesteld is van het dragen van de veiligheidsgordel.