Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2832

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie

haveninstallatie
tabak
zwarte handel
douane
officiŽle statistiek

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
17/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2833

Vraag nr. 4-2832 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1278 antwoordde de geachte minister dat de administratie der Douane en Accijnzen, in 2005, 203 564 160 sigaretten in beslag nam. In 2006 waren dat er 95 962 800 en in 2007, 50 673 400.

De Douane neemt dus steeds minder sigaretten in beslag.

Vandaar mijn vragen om inzicht te krijgen of deze daling zich voorzet en waarom dan wel :

1. Hoeveel gesmokkelde sigaretten zijn onderschept in 2008 in onze havens ?

2. Kan de geachte minister deze cijfers gedetailleerd per haven weergeven ?

3. Hoeveel is het aandeel gesmokkelde sigaretten dat in havens gevonden wordt ten opzichte van het totaal aantal onderschepte gesmokkelde sigaretten in deze periode ?

4. Is er een stijgende trend merkbaar in het aantal gesmokkelde sigaretten dat in deze periode door de federale politie werd onderschept ?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2009 :

1. De Administratie der douane en accijnzen heeft in 2008 in onze havens een globale hoeveelheid van 98 001 540 gesmokkelde sigaretten onderschept.

2. De hierna vermelde hoeveelheden sigaretten werden onderschept in de respectievelijke Belgische havens


Antwerpen

Zeebrugge

Oostende

Gent

Totaal

2008

79 606 040

18 395 500

0

0

98 001 540

Periode

Percentage inbeslagnames in de havens ten opzichte van de totale hoeveelheid

2008

28,99  %

2007

34,19  %

2006

80,65  %

2005

66,57  %

Ik vestig in dit verband de aandacht op het feit dat, wat deze vraag betreft, enkel rekening werd gehouden met de in de Belgische havens effectief in beslag genomen sigaretten.

In een aantal gevallen werden immers onderschepte smokkeltransporten vanuit die havens “bewaakt afgeleverd” naar het buitenland, in toepassing van artikel 40bis van het Wetboek van Strafvordering. Het gaat concreet om de volgende hoeveelheden:

Periode

“Bewaakt afgeleverde hoeveelheden”, naar het buitenland

2008

37 867 800 sigaretten

2007

15 572 000 sigaretten

2006

44 956 800 sigaretten

2005

43 807 200 sigaretten

4. Mijn administratie beschikt niet over de cijfers van de Federale Politie in dit verband.