Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2667

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

FEDICT - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
27/5/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2017

Vraag nr. 4-2667 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij FEDICT ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FEDICT om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand op de andere kabinetten, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen FEDICT tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 27 mei 2009 :

In antwoord op de vraag, heb ik de eer het volgende mee te delen.

Het geachte lid bedoelt meer dan waarschijnlijk de facturen 2008 die begin dit jaar nog open stonden: