Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1287

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
4/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1286

Vraag nr. 4-1287 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen werden op 27 februari 2007 geraamd door uw diensten op 1,3 miljoen euro. Als antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-832 liet de geachte minister weten wat er voor het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen voor twee maanden aan onderhoud van elektrische installaties werd betaald, namelijk 37 613,66 euro. Voor het reinigen van gevels en daken en tuinonderhoud waren er geen kosten.

Ook Gent heeft een nieuw gerechtsgebouw, dat recent in gebruik werd genomen. De mooie vijver in het midden van het gebouw vertoont blijkbaar echter reeds gebreken, waardoor hij leeg staat.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent in 2007? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

2. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Gent tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008? Kan hij de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

3. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren? Wordt er meer uitgegeven, waarom?

4. Is het probleem met de vijver inmiddels gedetecteerd? Zo ja, wanneer en hoe kan het worden opgelost?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken.

1. Voor het jaar 2007 heeft FOD Justitie voor 806 600,77 euro uitgegeven aan onderhoud van het gerechtsgebouw. In bijgevoegde tabel kan u de verschillende uitgaven gedetailleerd terugvinden.

2. Tot 30 juni 2008 heeft FOD Justitie voor 573 040,10 euro aan onderhoudskosten uitgegeven. In bijgevoegde tabel kan u de verschillende uitgaven gedetailleerd terugvinden.

3. Een vergelijk van de onderhoudskosten over de verschillende jaren is bijzonder moeilijk daar we voor 2007 en 2008 over geen volledige cijfers beschikken gezien de recente ingebruikname van het nieuwe gerechtsgebouw. Wel kan ik u mededelen dat de onderhoudskosten voor het jaar 2008 hoger zullen liggen gezien het afsluiten van een preventief onderhoudscontract (support engineer on site).

4. Wat betreft de vraag over de vijver kan ik u verwijzen naar het antwoord van mijn collega minister Reynders (schriftelijke vraag nr. 4-1286).NIEUW GERECHTSGEBOUW GENT

Onderhoudscontracten

Contract type

Firma

Startdatum

Duur van het contract

Jaarlijkse geraamde kostprijs (in euro)

Betaald 2007 (in euro)

Betaald tot 30 juni 2008 (in euro)

HVAC waarborgperiode

IMTEC MAINTENACE

01/07/2007

Waarborgperiode tot 30 november 2008

31 703,38

19 898,63

17 521,14

Liftonderhoud

KONE BELGIUM

03/07/2007

Negen jaar

32 124,59

8 452,50

279,00

Huur containers

IVAGO

16/02/2007

Een jaar

5 963,94

5 057,51

5 604,28

Onderhoud vijver

NV Wannijn

01/07/2007

Zes maanden

1 449,41

0,00

0,00

Onderhoud elektrische installatie

NV Elektro Entreprise

01/07/2007

2007-2008

5 178,87

0,00


Onderhoud brandblussers

NV SICLI

05/07/2007

Een jaar

1 468,06

13 195,67


Huur blussers

NV SICLI

05/07/2007

Twee jaar

8 468,94Onderhoud audio-visuele installaties

NV ENI

01/07/2007

2007-2008

718,49

0,00


Onderhoud van sanitair

NV Van Severen

01/07/2007

2007-2008

1 425,28

1 425,28


Onderhoud beveiliging

Fabricom

01/02/2007

Een jaar

62 368,59

51 109,28

10 200,57

Support engineer on site

Fabricom

01/06/2008

Een jaar

231 995,43Subtotaal

99 138,87

33 604,99

Uitgaven zonder onderhoudscontracten

Aankoop onderhoudsproducten

14 016,17

5 962,92

Huur en huurderslasten

122 473,86

11 366,30

Huur en kosten roerende goederen

1 969,05

6 178,78

Onderhoud lokalen

299,48

1 878,37

Loonkosten onderhoud lokalen

449 717,03

302 455,09

Onderhoud materieel en machines

2 788,34

0,00

Onderhoud Meubilair en materieel

9 642,70

0,00

Onkosten verhuis

4 489,10

0,00

Taksen

0,00

454,24

Water

4 327,31

4 247,40

Stoom

74 670,62

55 856,90

Elektriciteit

23 068,24

151 035,11

Andere

848,05

3 890,02

Subtotaal

707 461,90

539 435,11

Totaal

806 600,77

573 040,10