Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2422

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
2/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1275

Vraag nr. 4-2422 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 70 dat het aantal zelfmoord(pogingen) een stijgende trend aangeeft in de vaststellingen van de spoorwegpolitie. Meer mensen kiezen dus om zelfmoord te plegen door zich bijvoorbeeld voor een trein te gooien. In 2007 waren er 116 gevallen, in 2006 waren dat er 84, en in 2005, 82.

De NMBS verhaalt meestal de kosten (beschadiging aan treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) aan de familie van diegene die zichzelf van het leven (wou) beroven.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gevallen van zelfmoord(pogingen) heeft de spoorwegpolitie tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 vastgesteld? Is dit cijfer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar?

2. Hoeveel uren aan vertragingen, en aantal afgeschafte treinen hebben dergelijke incidenten de NMBS tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008, in 2007 en in 2006 gekost?

3. Hoeveel begrootte de NMBS het financiŽle verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) in deze periodes? Hoeveel van deze bedragen werden gerecupereerd via de nabestaanden?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2009 :

 1. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de Federale politie.

 2. Het aantal minuten vertraging aan het reizigersverkeer en het aantal afgeschafte reizigerstreinen als gevolg van zelfdoding (of poging) liep op tot:

 1. Het financiële verlies van de Nationale maatschappij van Buurtspoorwegen (NMBS) (schade aan rollend materieel, opgelopen vertragingen enz.) bedraagt:

  Het huidige beleid van NMBS kiest ervoor om zich in de eerste plaats tot de familiale verzekeraar te richten. Indien deze onbestaande is, richt de NMBS zich tot de notaris die de nalatenschap regelt. Indien de nalatenschap deze kosten niet kan dragen, heeft de NMBS besloten de schade niet bij de familieleden van de zelfdoder te recupereren.

  Tot nu toe werden er vijf dossiers van 2006 gerecupereerd via de notaris en drie van 2007.

  Voor 2006 kwam dit op een totaal gerecupereerd bedrag van 15.372,80 euro en 3190,36 euro voor 2007.

  Voor het jaar 2008 is het niet mogelijk om al cijfers te geven: deze dossiers zijn nog in behandeling.