Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1298

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Haven van Antwerpen - Scheepvaartpolitie - Onderschepte wagens

haveninstallatie
politie
diefstal
criminaliteit
automobiel
zwarte handel

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
12/9/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1298 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 71 dat de scheepvaartpolitie in 2007 230 gestolen en verduisterde voertuigen onderschepte in de haven van Antwerpen. 24% daarvan werd in containers of afgesloten vrachtwagens ontdekt. 65% van de gerecupereerde wagens had een marktwaarde van meer dan 20 000 euro.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel gestolen of verduisterde voertuigen zijn onderschept tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008 in de haven van Antwerpen? Hoeveel waren dat er in 2006 en 2005?

2. Welke marktwaarde hadden deze wagens gemiddeld?

3. Is er sprake van een stijgende tendens?

Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. Tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008 zijn er door de scheepvaartpolitie in de haven van Antwerpen honderd zesennegentig gestolen en verduisterde voertuigen onderschept.

In 2005 en 2006 waren dat er respectievelijk zesennegentig en drie honderd achtentwintig. Bij dit laatste cijfer (drie honderd achtentwintig in 2006) dient wel vermeld te worden dat er in die periode een lijn van een zestigtal voertuigen Toyota Corolla afkomstig uit Nederland zijn onderschept waardoor er voor dat jaar een sterke stijging van onderschepte wagens te noteren viel.

2. In 2008 had 67 % van de wagens een waarde van meer dan 20 000 euro, waarvan 27 % een marktwaarde van meer dan 40 000 euro, 39 % had een marktwaarde tussen de 20 000 en 40 000 euro.

Ondanks het grote aantal oudere voertuigen aangetroffen in 2006 (Toyota Corolla) blijkt dat het terugvinden van wagens uit de duurdere klasse (meer dan 40 000 euro) tot vorig jaar een lichte stijging kende terwijl deze in de eerste helft van 2008 blijkt te dalen. Het aantal teruggevonden wagens met een waarde hoger dan 20 000 euro blijkt de laatste drie jaren gelijk gebleven te zijn.

3. Het aantal teruggevonden wagens ligt in de eerste helft van 2008 iets hoger dan in 2007. We stellen vast dat het aantal intercepties gelijk blijft en zelfs iets stijgt, met uitzondering van 2006 waar er de piek van drie honderd achtentwintig inbeslagnames waren naar aanleiding van een diefstalgolf in Nederland.