Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7393

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7394
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1621

Vraag nr. 4-7393 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het uitgebreide Masterplan 2008-2012 plande de minister tegen 2013 de vervanging van de oude paviljoenen te Merksplas door een nieuwbouw.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1. Hoever staat de minister met dit project? Haalt hij de vooropgestelde deadline van 2013 of is er vertraging voor dit project? Zo ja, waar is dat aan te wijten?

2. Op hoeveel euro werd dit project initieel begroot in 2008, 2009 en tot op heden? Duiken er op dit moment al meerkosten op? Zo ja, waar?

3. Wanneer zou de renovatie van de andere paviljoenen dan kunnen starten? Op hoeveel euro wordt die renovatie geraamd?

4. Klopt het dat de nieuwe paviljoenen op de oude werkplaatsen zullen komen en dat die moeten worden afgebroken? Wanneer starten de afbraakwerken?

5. Heeft de minister contact gehad met de Vlaamse Gemeenschap inzake het onroerend erfgoed? Heeft hij hier al adviezen over gekregen? Zo ja, hoe luiden die?