Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1278

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Havens - Gesmokkelde sigaretten - Aantallen

haveninstallatie
tabak
zwarte handel
politie
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
2/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1279

Vraag nr. 4-1278 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 73 dat de scheepvaartpolitie in 2007 in samenwerking met de federale gerechtelijke politie en de douane, 19 gerichte zoekacties in diverse havens heeft uitgevoerd en dit tot een inbeslagname van 1 610 000 gesmokkelde sigaretten leidde.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel gesmokkelde sigaretten zijn onderschept tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 in onze havens? Hoeveel waren dat er in 2006 en 2005?

2. Kan de geachte minister deze cijfers gedetailleerd per haven weergeven (met inbegrip van de cijfers voor 2007)?

3. Hoeveel is het aandeel gesmokkelde sigaretten dat in havens gevonden wordt ten opzichte van het totaal aantal onderschepte gesmokkelde sigaretten in deze periodes?

4. Is er een stijgende trend merkbaar in het aantal gesmokkelde sigaretten dat in deze periodes door de federale politie werd onderschept?

Antwoord ontvangen op 2 september 2008 :

1. De administratie der Douane en Accijnzen nam de volgende hoeveelheden sigaretten in beslag in de Belgische havens :

Periode

Door de Douane in beslag genomen sigaretten

1 januari -30 juni 2008

7 219 720

2007

50 673 400

2006

95 962 800

2005

203 564 160

2. De administratie der Douane en Accijnzen nam de volgende hoeveelheden sigaretten in beslag in de respectievelijke Belgische havens :

Antwerpen

Zeebrugge

Oostende

Gent

Totaal

1 januari -30 juni 2008

7 219 720

0

0

0

7 219 720

2007

43 570 400

2 780 000

4 321 800

2 000

50 674 200

2006

89 461 200

5 000 000

0

1 501 600

95 962 800

2005

203 536 800

0

0

27 360

203 564 160

3.

Periode

Percentage inbeslagnames in havens ten opzichte van totale inbeslagnames

1 januari -30 juni 2008

6,17 %

2007

34,19 %

2006

80,65 %

2005

66,57 %

Ik vestig er nogmaals uw aandacht op dat het hier enkel gaat om cijfers van inbeslagnames die door de administratie der Douane en Accijnzen werden uitgevoerd.

4. Mijn administratie beschikt niet over het cijfermateriaal van de scheepvaartpolitie.